Actueel

Safehouse: tijdelijk begeleid wonen na een klinische opname draagt bij aan duurzaam herstel

10 juli 2019
RIBW Brabant biedt in het Safehouse in Tilburg begeleid wonen aan cliënten die een gevorderd stadium van zelfstandigheid bezitten. Het huis heeft plaats voor zes cliënten die in een verslavingskliniek hun behandeling goed afsloten. Cliënten zijn bekend met het Minnesota 12 stappen model en zijn al enige tijd clean. Om de overgang naar een zelfstandig leven goed te laten verlopen, biedt Safehouse een passende opvolging na ontslag uit de (verslavings-)kliniek. Het is bewezen dat tijdelijk begeleid wonen na een klinische opname, bijdraagt aan de duurzaamheid van het herstel. 
gelijkwaardigheid-vierkant

Begeleiding vanuit het Safehouse van RIBW Brabant

Het Safehouse, een initiatief van RIBW Brabant, kent zes aparte slaapkamers, de keuken, bad- en huiskamer worden gedeeld. Tijdens de avond- en nachturen kunnen cliënten in geval van een beroep doen op de externe begeleider nachtdienst. Het hoofddoel is verbetering op alle leefgebieden en verder herstel van de verslaving. Het Safehouse is uitdrukkelijk géén behandelinstelling, maar biedt begeleid wonen. Wel werkt RIBW Brabant nauw samen met klinieken en andere behandelaars.
Abstinentie behouden is een belangrijk doel tijdens het verblijf in het Safehouse. Wanneer een cliënt zich hier niet aan houdt, stopt het traject direct en dient de cliënt het Safehouse binnen een half uur te verlaten. Het traject duurt zes maanden, met een mogelijke verlenging van  een half jaar. 

Een begeleidingstraject bij het Safehouse van RIBW Brabant omvat onder meer: 
Persoonlijke begeleiding door (ervaringsdeskundige) medewerkers.
Dagelijks contact met een begeleider.
Cliënt maakt dag- en weekplanningen met ondersteuning van een begeleider.
Cliënt zet dagelijks een gevoelsregistratie op papier en bespreekt deze met een begeleider.
Cliënt neemt twee dagen per week deel aan het herstelprogramma, inclusief terugvalpreventie.
Cliënt neemt met inzet van een leerwerkcoach van RIBW Brabant deel aan een re-integratietraject.
Begeleiding naar dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of betaald werk.
Begeleiding brengt samen met cliënt eventuele schulden in kaart en begeleidt deze indien nodig, naar een schuldhulpverleningstraject en of bewindvoering.
Cliënt ontvangt hulp om de uitkering, zorgverzekering en administratie op orde te brengen.
Begeleiding bij het opbouwen van sociale contacten.
Nazorggesprekken met de verwijzende kliniek.

Professionele begeleiding 

Onze professionele begeleiding is herstelondersteunend en doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. We werken resultaatgericht met beproefde methodieken met als doel: cliënten stimuleren de regie over hun leven te nemen, zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen participeren in de maatschappij.
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening. Onze medewerkers werken samen met de cliënt. Voor continuïteit, efficiëntie en samenhang in de zorgverlening is er volop samenwerking met een aantal instellingen/hulpverleners op het gebied van maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg.  
Wij werken in gemeenten in het midden van Noord-Brabant, zoals Tilburg, Waalwijk en Breda. Ongeveer 500 van de ruim 1200 cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, de overige cliënten ontvangen begeleiding aan huis. Daarnaast bieden wij cliënten ondersteuning bij opleiding en werk. Al meer dan 30 jaar bieden onze deskundige medewerkers hulp bij complexe problematiek. Met een resultaatgerichte, professionele en integrale aanpak werken wij aan optimale participatie in de samenleving. 

Meer informatie en aanmelden  

Een verwijzing naar het Safehouse van RIBW Brabant vindt vaak plaats door een behandelaar,in samenspraak met betreffende cliënt. Daarnaast kunnen cliënten ook zelfstandig kiezen voor begeleiding van het Safehouse. De afdeling Zorgbemiddeling van RIBW Brabant doet een intake voor plaatsing, indien er een WMO beschikking is. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van RIBW Brabant op telefoonnummer 013-533 66 46. Vervolgens vindt er een intakegesprek met het Safehouse plaats, waar de motivatie van de cliënt, het programma en de voorwaarden aan bod komen.

Actueel
Donderdag 9 januari bezocht wethouder Stefanie Vatta van Sociale Zaken eetcafé De Pannenschuur ...
De feestdagen staan in het teken van ‘samen’ en ‘iets betekenen voor een ...
RIBW-cliënte Gert Geurtsen inspireert kinderen met haar fantasie en schrijftalent