Actueel

Samen werken aan sociale inclusie

26 oktober 2018
Professionals werkzaam bij RIBW Alliantie en brancheorganisaties zoals VNG en Zorgverzekeraars Nederland, gemeente Tilburg, Ministerie van BZK, MIND, en GGZ Nederland zoeken tijdens een werkbezoek aan RIBW Brabant naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen mensen meedoen in de samenleving? De betrokken partijen committeerden zich aan de ambities van de meerjarenagenda ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, van verblijf in een instelling naar ambulante zorg en wonen in de wijk’. De werkgroep wil naast de theorie juist ook de knelpunten in de praktijk van beschermd wonen ervaren. 
Werkbezoek 16 oktober 2018
Een van de acht thema's op de meerjarenagenda is continuïteit van zorg. Hierbij gaat het onder meer om de schakels tussen lichte ondersteuning en maatwerkvoorziening. Het programma van het werkbezoek belichtte een combinatie hiervan:
  • Het Kiemuur een laagdrempelige inloop in de wijk voor mensen met een kwetsbaarheid op psychisch, sociaal, maatschappelijk en/of fysiek vlak. Als algemene basisvoorziening is het een steunpunt dicht bij de burger, waar zelfredzaamheid, participatie en netwerkversterking worden gestimuleerd. De ervaringsdeskundigen die Het Kiemuur leiden, hebben zelf ervaring met lichamelijke of psychische klachten en/of verslaving. Zij lichtten de uitgangspunten van de inloop van Het Kiemuur toe: herkenning, erkenning en hoop.
  • Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg (MSS Tilburg) is een schakel van zorg naar oplossing gevormd door GGZ Breburg, RIBW Brabant, Novadic-Kentron en Thebe Begeleiding. Medewerkers helpen burgers om weer mensen te leren kennen hetgeen als steun wordt ervaren.
  • Safehouse: tijdelijk begeleid wonen aan cliënten die na een klinische opname in een verslavingskliniek een vergevorderd stadium van zelfstandigheid bezitten.  
Safehouse is een tussenstation, en ook bij Het Kiemuur en Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg gaat het niet om behandeling.

Wijkcentra als schakel naar oplossing

Het werkbezoek startte in wijkcentrum ’t Sant in Tilburg. Zowel bij Het Kiemuur en De aanloop van GGZ Breburg speelt het wijkcentrum een belangrijke rol omdat de drempel hier zo laag mogelijk is. Ook Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg heeft door inzet van de wijkcentra een laagdrempelige entree gecombineerd met zo snel als mogelijk afbouwen van zorg.
Deelnemers aan het werkbezoek vertelden dat de verhalen uit de praktijk, de rauwe realiteit, indruk maakte en de radartjes in beweging zette. Zoals toen een cliënt van Safehouse vertelde “Als ik straks weer in mijn eigen huis kom dan liggen er enveloppen van dealers in mijn brievenbus met welkom thuis, plus wat drugs.” 

Tekentafel toetsen met de praktijk

In de werkgroep worden knelpunten opgehaald maar ook gekeken naar de oplossingen. Om deze te bereiken moet er vanuit verschillende disciplines worden samengewerkt. "Samenwerken is het sleutelwoord. GGZ organisaties hebben elk hun eigen expertise en onderling goede contacten. De goede verstandhouding zorgt ervoor dat we gezamenlijk optrekken van theorie naar de praktijk. De overheid wil aansluiting met de praktijk en daarvoor moet men ook zien voor wie ze de plannen ontwerpen en waarom. Vandaag hebben we gezamenlijk laten zien wat helpt mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. Waardevol dat Lysanne Ossenwaarde en Ria van Son, ervaringsdeskundige medewerker, hebben gesproken over Het Kiemuur en MSS.", Chris van Geloven, relatiebeheerder RIBW Brabant. 
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...