Actueel

samenwerken in een wijkteam, (be)valt dat?

15 september 2015
De RIBW Alliantie wil innovaties aanjagen en een podium bieden om praktische kennis te delen. Daarom worden bijeenkomsten georganiseerd voor RIBW-medewerkers die de praktijk elke dag ervaren. Het eerste InspiratieLokaal heeft als thema ‘Samenwerken in of met een wijkteam, hoe (be)valt dat?’. Wat vinden RIBW-medewerkers er nou van om te werken in of met een wijkteam?

inspriatielokalen-205-5
De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 22 RIBW’s in Nederland. RIBW Alliantie wil voor haar leden als een ‘kennishub’ fungeren, door innovaties aan te jagen of te versnellen en door een podium te bieden om praktische kennis te delen en verder te brengen. In september organiseerde RIBW Alliantie twee bijeenkomsten voor RIBW-medewerkers die de praktijk elke dag ervaren. Het eerste InspiratieLokaal heeft als thema ‘Samenwerken in of met een wijkteam, hoe (be)valt dat?’

“Wat vinden jullie er nou eigenlijk van om te werken in of met een wijkteam?” vraagt dagvoorzitter Eta Mulder aan de zaal vol begeleiders bij de aftrap. “Geweldig, veel dynamischer werken dan eerst”, aldus een bezoeker uit de zaal. “Ik ben in mijn brede wijkteam opeens verantwoordelijk voor een baby van 3 weken, dat vind ik best eng”, merkt een ander op. Twee totaal verschillende antwoorden, die aangeven hoe divers de praktijk is achter het werken in wijkteams. Zie je wel of niet in de toegang, de tweede lijn? Welke taken heeft het team, wat doet de gemeente, wat het wijkteam? Kunnen medewerkers van andere zorg- en welzijnsorganisaties jou vinden met je expertise? En vind jij hen? Als eerste gaat gastspreker Anneke van der Ven, senior adviseur bij Movisie, in op een onderzoek van Movisie over wijkteams: welke typen zijn er, wat zijn succes- en faalfactoren? Hoe is de samenwerking geregeld tussen ggz en ribw’s: waar zitten de aanknopingspunten? Hierna volgen vier workshops met verhalen van de werkvloer: RIBW Groep Overijssel, Pameijer, RIBW ZWWF en RIBW Brabant.


Een nieuwe begin

Na de aanbesteding van vorig jaar bleek RIBW Brabant niet in de toegangsteams van de gemeente te zitten, maar in de tweede lijn. “Dat hadden we niet verwacht, maar we kozen ervoor om proactief aan de slag te gaan en te laten zien dat we gewoon hartstikke goed zijn in ons werk”, aldus Karin van Erve, teammanager bij RIBW Brabant. Hoe ze dat aanpakten, vertellen begeleiders Christel Hoeks en Sanne Raijmakers van RIBW Brabant in hun workshop. Uitgangspunt was de locatie voor beschermd wonen in hun werkgebied, met 36 cliënten waarvan 19 het Korsakovsyndroom hebben. Allereerst is de sociale kaart in beeld gebracht: alles wat er in de wijk gebeurde op het gebied van welzijn, zorg en activiteiten. Van buurthuis tot huisarts, van yogastudio tot wijkverpleegkundige. “We gingen bij hen kijken en nodigden hen bij ons uit. Zo leerden wij de werkvloer kennen, en andersom ook.” Omdat RIBW Brabant sinds kort alleen nog werkgerelateerde projecten voor daginvulling biedt aan cliënten, werd bekeken hoe bewoners konden aansluiten op bestaande recreatieve activiteiten in de wijk.


Angst voor cliënten

“We weten dat er bij veel mensen nog een schrikbeeld ontstaat over onze cliënten, dus we gingen gewoon met hen mee”, aldus Christel. Zo deed ze mee met countryline dancing in het buurthuis samen met een bewoner, terwijl collega Sanne ervaring opdeed met yoga en bingo. Intussen hebben ze voor alle bewoners met Korsakov een gewenste daginvulling in de wijk kunnen vinden. “Vooraf niet gedacht, maar toch gelukt!”


Vertrouwen

Contacten leggen is leuk, maar het gaat ook om het behouden en evalueren ervan, benadrukken ze. Niet alleen eenmalig kennis maken met organisaties en hulpverleners in de wijk, maar blijven langsgaan en vragen hoe het gaat. Er is een vast aanspreekpunt vanuit RIBW Brabant voor de toegangsteams. “Door te sparren over casuïstiek houd je jezelf in de kijker.” Een basishouding van vertrouwen naar elkaar is essentieel. “Zoek regelmatig contact met het sociaal wijkteam, laat zien dat je hetzelfde doel hebt, en jouw kennis van zaken beschikbaar is. Tenslotte doe je het allemaal samen voor alle wijkbewoners, cliënt of niet.”

Intussen zijn er mooie over-en-weer initiatieven ontstaan. Op de locatie voor beschermd wonen komt een cursus bloemschikken voor alle wijkbewoners, en binnenkort start een cursus rouwbegeleiding. Een buurvrouw is nu vrijwilliger voor de bewoners. Cliënten doen tuinonderhoud en helpen met boomaanplanting in de wijk. “Je merkt het, we zijn erg enthousiast over ons werk”, zegt een stralende Sanne. “We hebben veel vrijheid gekregen vanuit onze RIBW, met resultaat: onze cliënten maken steeds meer deel uit van de wijk.”

Tijdens de afsluitende borrel vertelt Anneke van der Ven, senior adviseur bij Movisie, wat ze heeft gezien tijdens de diverse workshops. “Het is lang niet altijd eenvoudig, dat is duidelijk. Je moet echt oude werkwijzen loslaten en verbindingen willen leggen met nieuwe, relatief onbekende partijen. Toch hoorde ik opvallend veel positiviteit, het enthousiasme spatte ervan af in sommige verhalen. Veel van jullie zien namelijk dat het de klant echt wat oplevert: goede zorg, dichterbij en beter afgestemd. Ik hoop dat dat bijdraagt aan jullie inspiratie om, samen in of met het wijkteam, ervoor te blijven gaan.”

Lees hier het verslag van alle workshops geschreven door Beyke Goris.

Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...