Actueel

Samen werken in nieuw wijkwerkconcept

14 september 2016
Niet versplinterd in de wijk maar met alle zorgverleners op één centrale, laagdrempelige plek. Dat is het uitgangspunt van een nieuw, gezamenlijke wijkwerkconcept waarvoor RIBW Brabant en ContourdeTwern het initiatief nemen. Wijkcentrum 't Sant in Tilburg West wordt de eerste locatie waar gestart wordt met samen werken in een gezamenlijke ruimte, wat moet leiden tot betere en efficiëntere ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners.
20160913_ondertekeningtsantgroot

Simmer en goedkoper

Bestuurders Gon Mevis en Carla Lasonder tekenden op dinsdag 13 september het samenwerkingsconvenant. Lasonder: “In de wijk rond ’t Sant zijn heel veel zorgverleners druk met het ondersteunen van kwetsbare bewoners. Zij komen vaak ook bij dezelfde mensen thuis. Dit kan slimmer en goedkoper. Zet ‘zorgmensen’ bij elkaar en ze regelen het zelf.” “Onze wijkcentra staan letterlijk midden in de wijk en zijn dé plek voor ontmoeting en samenwerking”, vult Mevis aan. “Iedereen kan er terecht.”

Iedereen welkom

In 't Sant komen gezamenlijke werkplekken voor de professionals die in Tilburg-West werken. Op deze manier hebben de afzonderlijke organisaties minder eigen werkplekken in de wijk nodig. Er is ruimte voor één-op-één gesprekken, informeel overleg maar ook om geconcentreerd te werken. Lasonder: “Iedere zorgprofessional is er van harte welkom, ongeacht de organisatie. Als je elkaar ontmoet, werk je makkelijker samen. En dat komt de kwetsbare wijkbewoners ten goede.”

Bouw gestart

Inmiddels is de bouw van de gezamenlijke ruimte gestart. Rond de jaarwisseling wordt deze in gebruik genomen. Op termijn wordt het concept ook in andere wijken in de stad uitgerold. RIBW Brabant en ContourdeTwern richten zich daarbij, ieder vanuit hun eigen professie, gezamenlijk op wijken met veel sociaal economische achterstand en waar het voor kwetsbare burgers moeilijk is om mee te doen.

Actueel
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet. Het RIVM stelde op ...
Dit jaar start de alweer de vijfde klas van Howie Brabant. In de eenjarige opleiding tot ...
Alle cliënten van RIBW Brabant hebben ongeveer anderhalve week geleden per post een ...