Actueel

duurzaam herstel door resultaatgerichte en integrale aanpak psychiatrische problematiek

31 maart 2016
Gezond zijn, zelfstandig wonen, naar je werk gaan, een stabiele financiële administratie hebben en afspreken met vrienden… Het klinkt vanzelfsprekend, maar voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is het dat niet. “Wij helpen ze hun leven op orde te brengen door begeleiding en ondersteuning in een beschermde woonomgeving, zodat ze weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren”, aldus Carla Lasonder, voorzitter Raad van Bestuur RIBW Brabant. 
nieuwefotos_Carla (4)
“Het is belangrijk om cliënten te laten meedoen in de maatschappij. We laten ze betekenisvol bijdragen en betrekken hun omgeving daarbij, zodat ze goed integreren en geaccepteerd worden.”

Eigen kracht

Een duurzaam herstel kan worden bereikt door een resultaatgerichte en integrale aanpak van psychiatrische problematiek. RIBW Brabant gaat daarbij uit van de eigen kracht van mensen. Lasonder: “We staan naast de cliënt en bekijken wat hij of zij kan. De cliënt geeft zelf aan welke problemen prioriteit hebben.” Een goed voorbeeld is Angelie (55), die na een moeilijke periode weer zelfstandig woont. “Na een postnatale depressie werd ik psychotisch. Ik had veel ruzie thuis en was erg onrustig.” Angelie verbleef in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, maar heeft daar slechte herinneringen aan. “Ik ging zo veel mogelijk naar buiten om bij de gewone wereld te horen. Ook het begin bij RIBW Brabant was moeilijk, toen mijn man de scheiding doorzette.” Angelique gaf aan dat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig wilde wonen. De begeleidster liet haar zo veel mogelijk zelf doen, maar hield het overzicht. Lasonder: “De wens van de cliënt vormde de leidraad bij de begeleiding. Dat pakte goed uit. Angelique vroeg zelf een uitkering aan, stapte naar de woningbouwvereniging en woont nu zelfstandig.” 

Ervaringsdeskundigen

Lasonder merkt dat het betrekken van ervaringsdeskundigen in de cliëntondersteuning een grote meerwaarde heeft. “Een ervaringsdeskundige is vaak van ver gekomen, heeft bijvoorbeeld een verslaving of geldproblemen achter de rug en weet waar hij over praat. Dat betekent voor een cliënt meer dan hetzelfde verhaal uit de mond van een hulpverlener.”

Dit artikel is geplaatst in de Informatiekrant Sociaal Domein Tilburg 2016. Lees het artikel hier
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...