Vacatures bij RIBW Brabant:

Stagiair

Stage lopen in een informele en veilige omgeving? Bij RIBW Brabant is veel mogelijk!

Als je onze huidige stagiaires vraagt wat zij zo fijn vinden aan RIBW Brabant, krijg je het volgende te horen: ‘de openheid tijdens gesprekken en de mogelijkheden om je echt te ontwikkelen’. Dat deze sfeer binnen RIBW Brabant leeft, is misschien ook niet zo gek: onze medewerkers geloven in de kracht om te herstellen en om mee te doen.
vacature voor stageplaats bij RIBW Brabant
Reageer vóór: zie tekst (12 of 31 maart)

Onze medewerkers zijn een bron van inspiratie en motivatie voor anderen. We gaan informeel met elkaar om en ondersteunen elkaar. We zorgen samen dat iedereen zich veilig kan voelen. 
Een andere reden voor met name zorg & welzijn-studenten om voor RIBW te kiezen is dat wij als organisatie met zoveel verschillende doelgroepen werken. Dat is op hun ‘leerpad’ heel fijn. Je kunt dus bij ons op veel verschillende vlakken en manieren werkervaring opdoen: “Als stagiaire bij RIBW Brabant mag je op heel veel verschillende gebieden meekijken en zoveel meemaken, dat vind ik heel waardevol.” Michelle van de Put, derdejaars student Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Klik hier om meer te lezen over haar ervaringen.

Meelopen in de GGZ-praktijk

Leer het vak van ervaren begeleiders met expertise in ziektebeelden als schizofrenie, borderline, eetstoornissen, verslaving, autisme, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen. Doe ervaring op met werken met de individuele rehabilitatie benadering (IRB). Een aanpak die zorgt dat mensen met ernstige psychiatrische problematiek, beter leren functioneren en daarbij zo min mogelijk professionele hulp nodig hebben. De medewerkers van RIBW Brabant gebruiken de laatste geavanceerde technologische middelen om hun werk zo efficiënt en flexibel mogelijk uit te kunnen voeren. En bovendien weten en begrijpen ze dat alle mensen anders zijn en dat het niet altijd meezit. Ze kunnen met deze kwetsbaarheid omgaan, ook als ze weerstand krijgen of als ze geprezen worden. Onze cliënten kunnen onvoorspelbaar zijn en werken met en voor hen is soms verbazingwekkend, soms verdrietig en soms hartverwarmend maar altijd afwisselend. 

Wil jij je bij ons ontwikkelen?

Voor studenten binnen de volgende opleidingen hebben wij mogelijkheden om in het derde of vierde studiejaar bij ons stage te lopen:
• Sociaal-agogische MBO opleidingen (3e of 4e jaars, niveau 4) in de richting Maatschappelijke Zorg, Verpleegkunde of Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening
• Sport en Bewegen MBO opleiding
• HBO studie (3e jaars) in de richting Social Work
“Marleen Voogd liep haar 3e jaars-stage SPH binnen team Centrum. Ze zette als afsluiting een prachtige presentatie neer, die vanuit school met een 10(!) werd gewaardeerd. Dit omdat het een bijzondere ontwikkeling toonde van zowel persoonlijke als professionele groei.” Klik om hier meer te lezen over haar ervaringen. 

Visie RIBW Brabant

Wij geloven dat een mens vaak veel meer kan dan hij of zij zelf denkt. Onze professionals zijn een bron van inspiratie en motivatie voor anderen. Onze medewerkers durven zichzelf te zijn en zien gelijkwaardigheid als hét uitgangspunt in de begeleiding van anderen. Gelijkwaardigheid zie je ook terug op de werkvloer. We gaan informeel met elkaar om en ondersteunen elkaar. We zorgen samen dat iedereen zich veilig kan voelen. Onze medewerkers zetten zich in om cliënten weer mee te laten doen in de samenleving. Zij zijn succesvol wanneer een cliënt zoveel mogelijk op eigen kracht zijn leven naar tevredenheid kan inrichten. 
Bekijk ook vooral ‘RIBW Brabant: kansrijke werkgever’ als je wil weten wat onze medewerkers hierover zeggen: https://www.youtube.com/watch?v=wBwbsBe2IAM.

Afstudeerprojecten op het zorg & welzijnsvlak

RIBW Brabant staat open voor enkele afstudeerprojecten per jaar. Het is belangrijk dat je een concreet idee, onderzoek, project of thema aan ons voorlegt dat past binnen onze organisatie. We vragen daarom aan iedere afstudeerder om naast een motivatie ook een concrete onderzoeksvraag of opdracht aan ons voor te leggen.
Heb je interesse om een afstudeeropdracht binnen RIBW Brabant uit te voeren? Stuur dan je motivatie en onderzoeksvoorstel 2 à 3 maanden voor de start van je afstudeerstage naar: stage@ribwbrabant.nl

BBL-trajecten

We bieden ook BBL-trajecten aan. Eventuele vacatures worden via het algemene vacature overzicht gepubliceerd en ook vermeld op www.brabantzorg.net

Niet-zorg gerelateerde stages

Studenten van andere opleidingen die ondersteunend zijn aan het organisatieproces (zoals bijvoorbeeld secretariaat, financiële administratie en communicatie) kunnen ook bij ons terecht. Sommige afdelingen hebben plaats voor een afstudeerstagiaire. We vermelden deze op onze vacaturesite. 

Voorwaarden

We bieden onze stagiaires de mogelijkheid om te leren binnen een organisatie waar veel ruimte is voor eigen ontwikkeling en uitdaging. Een goede begeleiding staat daarbij centraal. Daarnaast bieden we je een stagevergoeding, verzekering en interne training aan. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:
• je stage duurt minimaal 6 maanden en bij voorkeur 1 jaar
• je bent minimaal drie dagen en minimaal 24 uur per week beschikbaar
• je kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen

Neem contact met ons op

Heb je interesse dan vragen we je om uiterlijk 12 maart 2020 (voor HBO-stages & MBO Sport en Bewegen) of 31 maart 2020 (voor MBO-stages) je sollicitatie met cv te sturen naar stage@ribwbrabant.nl
Heb je een voorkeur om te werken met een bepaalde doelgroep dan kun je dit in je motivatie aangeven. We proberen om hier rekening mee te houden. We informeren je na de sluitingsdatum zo snel als mogelijk over de mogelijkheden voor een stage. We maken allereerst een selectie op basis van je motivatiebrief en cv, waarna er een klikgesprek plaatsvindt met de praktijkopleider en stagebegeleider.
Vacatures bij RIBW Brabant:
Zie jij het jezelf doen? Ruimte creëren voor onze cliënten vanuit (h)erkenning, reflectie ...
Wanneer onze helpdesk het niet weet, kom jij om de hoek. Hebben werkplek-, netwerk- en ...
RIBW Brabant is continue op zoek naar goede mensen. Kijk eens bij onze vacatures, misschien zit er ...