Veelgestelde vragen

Wat is het Triade-model?

5 januari 2018
Het idee hierachter is dat de cliënt, professionele begeleider en familie/naastbetrokkenen samen een  driehoek vormen.
Hun onderlinge samenwerking bepaalt de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding. Het model geeft duidelijk antwoord op de vraag hoe de rol van naasten er in de praktijk uit ziet en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Hoe kunnen zij een passende rol in de zorg spelen, en hoe voorkomen we dat de cliënt het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene kan vragen en wat niet?

Andere methodieken die we gebruiken zijn:

Veelgestelde vragen
De term ervaringsdeskundigheid wordt in allerlei contexten gebruikt. In de reclame ben je al ...
Wie vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek een aanvraag voor Beschermd Wonen heeft ...
Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals.