De functie

Als senior adviseur communicatie ken jij je vak. Samen met het team Communicatie weet je vanuit jouw expertise bij te dragen aan de organisatievraagstukken en ambities van de organisatie. Je speelt proactief in op gesignaleerde trends en ontwikkelingen en maakt impact op het eigen beleidsterrein en het totale organisatiebeleid. Met jouw kennis en kunde over communicatiekanalen en -netwerken zorg je voor een aanpak die aansluit bij de buitenwereld en die bijdraagt aan het organisatiedoel van RIBW Brabant.

Zet jij graag je tanden in complexe vraagstukken? Durf jij te pionieren en te experimenteren om nieuw terrein te verkennen? Weet jij op de juiste momenten, de juiste mensen mee te krijgen? En houd je je graag bezig met:

 • het vanuit jouw expertise bijdragen aan de strategische koers van RIBW Brabant en deze met het team doorvertalen in strategische en tactische pijlers voor communicatie en communicatiebeleid.
 • het adviseren van belanghebbenden zoals MT en Bestuur op tactisch en strategisch niveau.
 • het leiden van projecten op het eigen aandachtsgebied en de aangrenzende gebieden.
 • perswoordvoering en crisiscommunicatie.
 • het actief bijdragen aan communicatieacties bij organisatie-overstijgende samenwerkingsverbanden, waarbij je de impact en behoeften snapt en hierop weet in te spelen en de juiste mensen samenbrengt?

Je bent iemand die:

 • proactief inspeelt op trends en ontwikkelingen met een organisatiebrede impact zodat je hiermee vernieuwing in de communicatie brengt.
 • veel kennis heeft van het online landschap.
 • spelers en bewegingen uit het sociaal domein in de regio Hart van Brabant kent.
 • collega’s gevraagd en ongevraagd adviseert.
 • een antenne heeft voor wat er zich buiten de organisatie afspeelt, dus weet waar de verschillende doelgroepen behoefte aan hebben en deze visie steeds een plek in je adviezen geeft.
 • contact onderhoudt met media, andere relevante partijen en samenwerkingspartners.
 • en in alles steeds de verbinding zoekt en houdt met interne en externe stakeholders.

Waar kom je te werken?

Binnen RIBW Brabant hebben we het resultaatverantwoordelijk werken en eigenaarschap van medewerkers versterkt. De organisatiestructuur van RIBW Brabant is herzien en de activiteiten zijn ondergebracht in vier clusters:

 • Bestuur en Management
 • Herstel
 • Ontwikkeling en Innovatie
 • Bedrijfsvoering

Cluster Bedrijfsvoering

Als senior communicatieadviseur maak je onderdeel uit van het cluster Bedrijfsvoering. In het cluster Bedrijfsvoering zijn de volgende ondersteunende diensten ondergebracht: financiële administratie, salarisadministratie, zorgregistratie, P&O, ICT, Marketing & Communicatie en facilitaire zaken.

Je werkt als senior communicatieadviseur integraal, resultaatgericht over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen heen intensief samen. Dat betekent dus zowel binnen Bedrijfsvoering als met collega’s uit andere clusters, én zoveel mogelijk in samenwerking met het primair proces. Hierdoor behouden we, en zetten we ieders deskundigheid op passende opdrachten in. 

De teams van het cluster Bedrijfsvoering ondersteunen en faciliteren medewerkers en teams in het primaire proces en het bestuur en management met de juiste expertise, in hun werk.

Samenwerking in coalitie

Vanaf 1 januari werkt RIBW Brabant met 10 andere zorgpartijen samen voor mensen die Wmo gerichte zorg nodig hebben. De andere zorgpartijen zijn: SMO Traverse, Impegno, Amarant, Prisma, Thebe, GGz Breburg, Sterk Huis, HetWerktNu, ASVZ en  Buro MAKS.

Binnen de coalitie Hart van Brabant willen we het écht anders doen voor inwoners met een ondersteuningsvraag binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning op het gebied van begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding of dagopvang. De communicatie voor de coalitie is belegd bij een werkgroep van communicatieadviseurs , waar ook jij deel van uit gaat maken. Tijdelijk is deze werkgroep versterkt met een externe senior adviseur.

In wat voor team ga je werken?

Je komt te werken in een enthousiast, betrokken, proactief en resultaatverantwoordelijke team met drie andere communicatiecollega’s.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde hbo+ of academische communicatieopleiding of vergelijkbaar, en minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Ruime ervaring als projectleider en ruime ervaring in crisiscommunicatie en perswoordvoering.
 • In staat zijn om gemakkelijk te bewegen op verschillende niveaus zowel in- als extern
 • Overtuigingskracht en creativiteit.
 • Je bent initiatiefrijk en kunt echt out-of-the-box denken.
 • Bij voorkeur heb je werkervaring in de zorg en/of het social domein.

Over werken bij RIBW Brabant

Wij geloven dat een mens vaak veel meer kan dan hij of zij zelf denkt. Wij bieden herstelondersteunende zorg aan mensen met een psychiatrische of psychische

kwetsbaarheid. Herstel is een uniek en ten diepste persoonlijk proces waarin iemand zijn houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen verandert. Herstel is een manier om een bevredigend, hoopvol leven te leiden, met een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap, ondanks de beperkingen. Onze medewerkers zetten zich in om cliënten weer mee te laten doen in de samenleving. Zij zijn succesvol wanneer een cliënt zoveel mogelijk op eigen kracht zijn leven naar tevredenheid kan inrichten. En als Senior adviseur communicatie draag jij hier op verschillende manieren aan bij. 

Onze professionals zijn een bron van inspiratie en motivatie voor anderen. Onze medewerkers en vrijwilligers durven zichzelf te zijn en zien gelijkwaardigheid als hét uitgangspunt in de begeleiding van anderen. Gelijkwaardigheid zie je ook terug op de werkvloer. We gaan informeel met elkaar om en ondersteunen elkaar. We zorgen samen dat iedereen zich veilig kan voelen.

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, verbinding en vakmanschap. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We investeren in verbinding met onze partners want onze gezamenlijk gestelde doelen bereiken we beter samen. We zetten in op constant leren als professional en als organisatie. We zijn een lerende organisatie en ontwikkelen ons voortdurend.

Meer weten over RIBW Brabant? Check www.ribwbrabant.nl of onze socials. Bekijk ook vooral ‘RIBW Brabant: kansrijke werkgever’ op onze Werken bij-pagina als je wil weten wat onze medewerkers hierover zeggen.

Wij bieden jou:

 • Een salaris van € 3.835 tot € 4.981 per maand, in schaal 60 van de cao ggz. Op 1 januari 2024 vindt een collectieve salarisverhoging van 2% plaats.  
 • Een balansregeling waarbij je jaarlijks € 500,- kunt inzetten voor extra verlof, extra scholing of als aanvulling op je salaris.
 • Een jaarcontract voor 24-28 uur met uitzicht op een vast dienstverband.
 • De mogelijkheid tot hybride werken. Wij zorgen voor de inrichting van je thuiswerkplek en je ontvangt een thuiswerkvergoeding.
 • Vakantiegeld en een 13e maand.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling.
 • Flinke personeelskorting op mode, elektronica, dagjes uit bij grote merken via ons gepersonaliseerd platform van Benefits at Work.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld met diverse workshops en cursussen in onze digitale RIBW Leeromgeving.
 • Uitnodigingen voor onze jaarlijkse superleuke teamuitje, kerstfeest en sportdag!

Interesse?

Dan wil je vast wat meer weten. Bel gewoon even met Maartje Poppeliers op 06 – 30719067. Zij is communicatieadviseur en weet heel veel over het werk, het team en ook het sollicitatieproces. 

Solliciteren

Wij ontvangen graag  je motivatiebrief en CV. Vul hieronder het sollicitatieformulier in. We laten je snel weten of we je tijdens een gesprek graag beter leren kennen. 

Publicatiedatum: 18 april 2023