Vragen (21)

«
<
1
2
3
..
>
»

Wat is ervaringsdeskundigheid?

De term ervaringsdeskundigheid wordt in allerlei contexten gebruikt. In de reclame ben je al ervaringsdeskundig wanneer je je tanden poetst met een bepaald merk tandenborstel. Maar in onze visie is ervaringsdeskundigheid veel meer dan 'ervaring hebben'.Lees meer >
MZ3

Wat is zorgbemiddeling?

Wie vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek een aanvraag voor Beschermd Wonen heeft gedaan bij de gemeente, kan een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met iemand van onze afdeling Zorgbemiddeling. Miriam Zwijsen, zorgbemiddelaar, legt uit wat er gebeurt en wat het vak inhoudt. “In ons werk is het voortdurend bemiddelen tussen zorgteams, gemeentes, woningcorporaties en andere zorgspecialisten.”Lees meer >

Wat is Familie als bondgenoot?

Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals.Lees meer >

Wat is Community Support

Community support draagt bij aan de herstelvisie om cliënten zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren en de regie over hun leven weer terug krijgen. Community support draagt bij aan netwerkversterking en afschalen van zorg. Kern is de samenwerking tussen cliënt, zijn of haar n netwerk, vrijwilligers en professionals.Lees meer >

Wat is het Wraparound Care-model?

Dit wordt onder andere ingezet bij gezinnen die te maken hebben met langdurige en vaak complexe problemen op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld financiën, wonen, integratie, overlast, sociaal isolement, psychiatrie of verslaving.Lees meer >

Wat is Competentiegericht werken?

Deze methodiek kijkt naar de aanwezige competenties van een cliënt. De begeleider ondersteunt bij het bewustworden van de eigen sterke kanten en hoe deze inzetbaar zijn bij het halen van de doelen van de cliënt.Lees meer >

Wat is het Triade-model?

Het idee hierachter is dat de cliënt, professionele begeleider en familie/naastbetrokkenen samen een  driehoek vormen.Lees meer >

Wat is de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)?

Werken aan herstel kent diverse professionele invalshoeken. RIBW Brabant werkt daarom met verschillende methodieken. 
Aan de basis van onze werkwijze en benadering ligt de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Deze houdt in dat wij herstelondersteunende zorg bieden aan cliënten zodat zij beter kunnen functioneren, met zo min mogelijk professionele hulp.Lees meer >

Wat is een PGB (persoonsgebonden budget)?

De zorg en ondersteuning van RIBW Brabant kan ook middels en PGB (een persoonsgebonden budget (PGB) worden afgenomen.  Lees meer >

Wat is het verschil tussen psychisch en psychiatrisch?

Bij psychiatrische problemen ligt een psychiatrische ziekte/ een mentale stoornis ten grondslag. Deze wordt door een arts (psychiater) medisch behandeld, vaak met medicijnen.Lees meer >

Wat is de WMO?

Oud of jong, hoog of laag inkomen: iedereen in ons land heeft recht op ondersteuning en zorg die hij of zij nodig heeft. De vraag naar zorg is duidelijk aan het veranderen: mensen willen langer thuis wonen of meer zaken zelf regelen.Lees meer >

Wat betekent stemmingsstoornis?

RIBW Brabant is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met angst- en stemmingsstoornissen.Lees meer >

Wat is trajectbegeleiding?

Trajectbegeleiding is een term die veel wordt gebruikt in de zorg. Wij spreken liever van ondersteuning: hierin staat de unieke situatie van ieder mens voorop en niet het traject.Lees meer >

Wat is ADHD?

RIBW Brabant is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met de diagnose ADHD. ADHD is de afkorting van het Engelse Attention Deficit Hyperactivity Disorder.Lees meer >

Wat is schizofrenie?

RIBW Brabant is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met schizofrenie.Lees meer >

Doen jullie ook aan dagbesteding?

Dagbesteding is een woord dat vaak gebruikt wordt voor daginvulling. Bij RIBW Brabant zijn activiteiten en werk(projecten) gericht op herstel van de cliënt.Lees meer >

Wat is een eetstoornis?

RIBW Brabant is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met eetstoornissen.Lees meer >

Wat is een EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoening)?

Een Ernstige Psychiatrische Aandoening wordt vaak afgekort als EPA. Wij doen dat liever niet. Veel van onze cliënten vinden het vervelend dat hun aandoeningen worden verpakt in een afkorting. Daarom gaan we hem zo veel mogelijk uit de weg.Lees meer >

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

RIBW Brabant is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.Lees meer >

Wat is T-Helpt?

T-Helpt is de website van de gemeente Tilburg voor zorg, werk en jeugdhulp in Tilburg. U vindt hier veel Tilburgse organisaties en diensten, ook op wijkniveau.Lees meer >

Wat is autisme?

Autisme verschilt erg per persoon. Het is aangeboren en één procent van de Nederlanders heeft ermee te maken. Genezen van autisme kan niet. Je kunt wel hulp krijgen bij het omgaan met autisme.Lees meer >
«
<
1
2
3
..
>
»
Filter op onderwerp:
kies een onderwerp
Vragen over aandoeningen
Vragen over methoden
Hoe werkt het?
reset >