Actueel

Veranderingen binnen Centra voor Activiteiten en Arbeid

11 juni 2015
De verschuiving van Nederland als verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij heeft consequenties op allerlei terreinen en dus ook voor RIBW Brabant. De overheid wil dat alle mensen daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving. Dit sluit ook aan op onze visie. RIBW Brabant wil dat cliënten meedoen in de samenleving. Niet leven in de marge van het gewone leven, maar er middenin. Dat betekent ook leren, talenten ontwikkelen en werken. Liefst in een reguliere en betaalde baan en als dat niet lukt op een andere zinvolle manier.

Dit brengt met zich mee dat wij de dagbesteding zoals die tot dusver door RIBW Brabant werd aangeboden onder de loep hebben moeten nemen. Met als gevolg een verandering van de focus: het gaat niet meer om ‘wat wil je en wat vind je leuk?’ maar om: ‘wat kun je en wat kun je daarmee voor de maatschappij betekenen?’ De talenten en vaardigheden staan veel meer centraal. De mogelijkheden voor cliënten om zich te ontwikkelen worden steeds belangrijker en moeten aanwezig zijn.

Onder het mom van werk is de beste zorg, hebben we het bestaande aanbod nauwkeurig geanalyseerd en gaan we de volgende veranderingen doorvoeren.

  • Alle dagbestedingsactiviteiten krijgen een arbeidsmatig karakter, dat betekent dat er wordt gewerkt aan een dienst en/of product
  • Het aanbod van werk- en leerprojecten wordt uitgebreid. Dit zal veelal in samenwerking met ondernemers en bedrijven in de regio zijn om zo de stap richting maatschappij daadwerkelijk te maken.

In het aanbod houden we nadrukkelijk rekening met de vraag van de cliënt en de verschillende fasen in het herstelproces. Op die manier sluiten we aan bij de participatieladder, waarbij bijvoorbeeld werken in een bakkerij in een groep gevolgd kan worden door zelfstandig gebakjes afwerken als assistent bakker. Cliënten kunnen zich dankzij deze veranderingen beter ontwikkelen en daadwerkelijk meedoen in de samenleving.

Details lees je in het voorlopige overzicht van werk- en leerprojecten. Dit breiden we de komende maanden verder uit. Wij zoeken ondernemers die met RIBW Brabant willen samenwerken om iedereen de mogelijkheid te geven om in de maatschappij mee te doen. Kijk ook eens naar 'RIBW Brabant en het benutten van talent', een video opgenomen bij Bakkerij Beijnen. Neem voor meer informatie contact op met Loes Heesakkers, manager Activiteit & Arbeid, via 06-48955915.

Actueel
Heb jij ervaring als cliënt in de psychiatrie? En wil je jouw ervaring benutten om anderen te ...
RIBW Brabant biedt in het Safehouse in Tilburg begeleid wonen aan cliënten die een gevorderd ...
Howie the Harp biedt in co-productie met ROC Zadkine de opleiding MOED (Medewerkers Opleiding tot ...