RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychologische of psychiatrische aandoening. Naast en binnen de reguliere zorg zet RIBW Brabant ervaringsdeskundigheid in.
Ervarings­deskundigen zijn mensen met ervaring in de psychiatrie, die een opleiding afrondden om hun opgedane ervaringskennis in te zetten voor anderen. Zo zijn ze bruggenbouwer en spreekbuis. Steeds meer organisaties zetten deze kennis in, zo ook woningcorporatie WonenBreburg.

Senior ervaringsdeskundige Collin Hoefnagel (RIBW Brabant) geeft vanuit zijn eigen ervaringen als hulpverlener én cliënt huismeesters en woonconsulenten inzicht in de belevingswereld van kwetsbare huurders die binnen de huidige samenleving meer op zichzelf zijn aangewezen. Hierdoor verloopt het contact beter. Deze film is gemaakt om ook andere organisaties inzicht te geven in de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de wijk.

Ervaringsdeskundigheid in de wijk

YouTube thumbnail