“Het advies van de commissie Dannenberg (2015) over de toekomst van Beschermd Wonen is om mensen niet uit hun woonomgeving te halen, maar juist de benodigde begeleiding naar de mensen thuis te brengen. Meer mensen kunnen zo, met ondersteuning, midden in de samenleving blijven wonen. Momenteel zitten we midden in deze decentralisatiebeweging. De woon- en zorgbehoefte wordt vervuld in de wijk, hiervoor is een breed palet aan voorzieningen nodig: van lichte vormen van begeleiding tot zware vormen van opvang. Ook woningen zijn nodig om de doorstroommogelijkheden te faciliteren. Om aan deze ontwikkeling invulling te geven, hebben gemeenten hun maatschappelijke partners hard nodig. RIBW Brabant is als grootste aanbieder van beschermd wonen in de regio Hart van Brabant een belangrijke speler. Ze stelt zich op als coöperatieve partner, actief in het meezoeken naar oplossingen. Daarnaast gaat zij de samenwerking aan met andere zorgaanbieders en voeren gesprekken over bijvoorbeeld wachtlijsten en toename van complexe casuïstiek. Tenslotte is RIBW Brabant een voorloper wat betreft de inzet van ervaringsdeskundigen, wiens ervaring zij inzetten ten behoeve van anderen. Een mooie ontwikkeling waar wij als gemeente van kunnen leren.”