Actueel

Verslag symposium ‘De Regie bij Wie’ 23 april

30 april 2015
Met het symposium ‘De Regie bij Wie’ nam Artie van Tuijn op 23 april afscheid als bestuursvoorzitter van RIBW Brabant. Zorgdirecteuren, wetenschappers, ervaringsdeskundigen en politici schoven bij hem aan tafel in de Tilburgse Koepelhal om de stand van zaken in zorgland door te nemen. Dagvoorzitter Hanneke Groenteman leidde de middag terwijl ‘Lieve Louise en de fanfare’ de muzikale intermezzo’s verzorgde. Een verslag van deze dag met films en video's.

Een terugblik op een ‘sympathiek symposium’, waarin Artie van Tuijn onder een spontane donderende ovatie vanuit de zaal het stokje overdroeg aan opvolger Carla Lasonder (zie foto's onderaan artikel).

“Ik heb nare dingen meegemaakt waar ik nu iets positiefs mee kan doen”, aldus een lid van het team Herstelondersteunende Zorg  bij RIBW Brabant in het introductiefilmpje. Spreekster Paola van den Noordt bevestigt dit: in het verleden had ze een reeks opnames en kreeg ze in de loop der jaren een scala aan diagnoses.

Maar nu is ze ervaringsdeskundig medewerker senior bij RIBW Brabant. “In onze opleiding leerden wij nog om vooral niet te praten met cliënten over hun problemen”, aldus psychiater Jos Dröes. Gelukkig weet hij allang dat dit (bijna) altijd prima gaat en juist waardevolle informatie oplevert.

Familie in beeld
Is het inschakelen van familieleden geen verkapte poging tot bezuiniging op de zorgkosten? vraagt Hanneke Groenteman zich af. Nee, zeggen zowel Artie van Tuijn als tafelgast Toon Walravens (senior herstelcoach) vol overtuiging. Familie is juist het eerste natuurlijke netwerk en dus heel belangrijk voor de weg naar herstel. Leren omgaan met de psychiatrische klachten is daarbij een welkom instrument voor hen, merkt Bert Stavenuiter op, directeur van Ypsilon.

Werden familie en naastbetrokkenen vroeger juist op afstand gehouden door professionals, nu zijn ze steeds meer in beeld. En terecht, vinden alle tafelgasten: “In deze kring zitten vaak de mensen die geloof, hoop en vertrouwen blijven houden in jouw herstel, ook als je het zelf niet meer hebt.”

Nieuwe vormen van psychiatrie
Hierna spreekt professor Marianne Farkas, grondlegger van de herstel- en rehabilitatiebenadering en verbonden aan de universiteit van Boston en de Hanzehogeschool Groningen. “Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om de psychiatrie anders vorm te geven als nu met de Wmo”, stelt tafelgast Philippe Delespaul, professor zorginnovatie in de ggz aan de Universiteit van Maastricht. Goede zorg en ondersteuning is nu eindelijk vanuit het netwerk van de cliënt zelf te organiseren, in plaats vanuit institutionele hulpverlening.

Niet weer schotten in de zorg
Wel 80 tot 90% van de herstelprocessen vinden buiten de ggz plaats, ziet ook Lies Korevaar, lector rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen. “Ik zie nu meer dynamiek in de GGZ in het afgelopen jaar dan in de 25 jaar ervoor.” Kortom: het is nu mogelijk om de ‘natuurlijke hulpbronnen’ (familie, naastbetrokkenen) op een juiste manier in te schakelen.

Daarbij is het wel zaak om behalve deze bronnen ook instanties als het onderwijs en welzijn erbij te betrekken. “Anders ontstaan er wéér schotten, en daar willen we juist vanaf.” Interdisciplinair werken is dan ook het sleutelwoord.

Te weinig geld
Als derde en laatste spreker neemt Jolanda de Witte het woord. Zij is vertegenwoordigt de VNG en is  Wmo-wethouder in Dordrecht en gaat in op wat de VNG doet om gemeenten te ondersteunen in de uitvoering van hun Wmo-beleid. Aan tafel zegt Elly van Kooten (directeur maatschappelijke ondersteuning bij het ministerie van VWS) ervan te balen dat er zoveel misverstanden waren rondom het verdelen van de gemeentelijke budgetten van het rijk.

Een gemeente als Tilburg heeft hierdoor bijvoorbeeld vier miljoen euro te weinig ontvangen. “Maar eind mei is het geld er”, belooft ze. Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland, juicht dit toe, “want alle onduidelijkheid erover verlamde enorm.”

Schop onder de…
Als intermezzo tussen de gesprekken door worden diverse filmpjes vertoond over verschillende vormen van ondersteuning die RIBW Brabant biedt, onder meer over jongerenwerk, een bakker die tot volle tevredenheid een RIBW-cliënt in dienst heeft (klik hier) en de positieve werking van boksen. Hans Kokke, wethouder gemeente Tilburg, ziet in deze filmpjes allerlei voorbeelden waaruit blijkt dat de regie steeds meer bij de cliënt komt te liggen.

“Ik heb wel het gevoel dat hiervoor een schop onder de gemeenschappelijke kont van het veld nodig was, in de vorm van decentralisatie”, merkt Hanneke Groenteman op. Die druk is inderdaad wel belangrijk geweest, erkent Kokke. Van Kooten benadrukt vooral het positieve effect: zorginstanties vinden elkaar nu sneller en beter, waardoor ze betere zorg leveren dan ieder voor zich.

Als afsluiting wenst Artie van Tuijn iedereen toe dat de discussie over de middelen en techniek zo snel mogelijk afgerond kan worden: “Dan kan het weer over de inhoud gaan, de zorg aan cliënten. Daar gaat het allemaal om.”

Ovatie
Met een staande ovatie neemt de zaal hierna afscheid van Artie van Tuijn. Zijn opvolger, Carla Lasonder luidt het symposium uit met een boeiende blik op de mogelijke toekomst van de RIBW Brabant aan de hand van een animatie.
“Ik wist vooraf nog niet veel van de ggz”, zegt Hanneke Groenteman na afloop. “Als iets me is opgevallen, dan is het wel de betrokkenheid en medemenselijkheid. Die zijn typerend voor deze sector. Én voor Artie van Tuijn!”

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...