Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Weer volop in touw op Burendag

15 september 2017
Op zaterdag 23 september is het Burendag, en RIBW Brabant doet weer volop mee in veel wijken. Medewerkers en cliënten organiseren allerlei activiteiten in diverse buurten in Tilburg, Oisterwijk, Sprang-Capelle, Waalwijk en Moergestel. Voor jong en oud zijn er spelletjes, hapjes en drankjes, muziek, creatieve workshops, sporten etc. Zoek de gezelligheid op met je buren!
Verbinding in de wijk
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat samen met buren en de buurt rondom de 4e zaterdag in september wordt gevierd. RIBW Brabant vindt verbinding in en met de wijk erg belangrijk. Cliënten die in de wijk wonen en mee helpen organiseren, willen op deze dag andere wijkbewoners graag (nog beter) leren kennen.

Samen vieren
Diverse activiteiten organiseren we samen met Prisma en Contour de Twern. Ook de lokale middenstand draagt een steentje bij aan een aantal activiteiten. Zo vieren we Burendag samen met andere zorgpartijen in de buurt: een onderlinge verbondenheid waarin we graag investeren.

Waar gebeurt wat?
Douwe Egberts en het Oranje Fonds zijn de initiatiefnemers van de landelijke Nationale Burendag. Van het Oranje Fonds kregen we voor diverse buurtactiviteiten een financiële bijdrage.
Op www.burendag.nl is te zien wat er in welke buurt wordt georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!
Burendag_2017
Zie ook:
Johnnie Joosten is begeleider in een Tilburgs RIBW-wijkteam. Samen met collega’s begeleidt ...
Wees welkom op woensdagavond 20 december! Met het enthousiaste gospelkoor G-Roots vieren we een ...
Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen ...