Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen over ons werk en de diensten die we verlenen. Veel vragen gaan over psychische aandoeningen zelf. Maar we zien ook vaak dat er missverstanden ontstaan over de termen die gebruikt worden. We zetten op deze plek daarom zo veel mogelijk vragen over termen, begrippen en procedures op een rijtje.

Wat is ADHD?
ADHD is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. lees verder

Wat is ambulante begeleiding?
Het is een term die veel wordt gebruikt, maar niet op deze website. lees verder

Wat zijn angststoornissen?
Iedereen is wel eens bang. Maar wanneer is er iets anders aan de hand? lees verder

Wat is autisme?
Autisme verschilt erg per persoon. Het is aangeboren en één procent van de Nederlanders heeft ermee te maken. lees verder

Wat is een bipolaire stoornis?
Personen met een bipolaire stoornis hebben te maken met stemmingswisselingen. De bipolaire stoornis werd vroeger manisch-depressieve stoornis genoemd.  lees verder

Wat is borderline?
Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: borderline) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag.  lees verder

Wat wordt bedoeld met dagbesteding?
Dagbesteding is een woord dat vaak gebruikt wordt voor daginvulling.  lees verder

Wat is een eetstoornis
Er is sprake van een eetstoornis wanneer je zó bang bent om dik te worden of te eten, dat er gestoord eetgedrag ontstaat.  lees verder

Wat wordt bedoeld met dagbesteding?

Dagbesteding is een woord dat vaak gebruikt wordt voor daginvulling. lees verder

Wat is een EPA?
EPA is een afkorting voor Ernstig Psychiatrische Aandoening. Het is een term die veel wordt gebruikt.  lees verder

Wat is een PGB?
De zorg en ondersteuning van RIBW Brabant kan ook middels en PGB (een persoonsgebonden budget (PGB) worden afgenomen.  lees verder

Wat is het verschil tussen psychisch en psychiatrisch?
Vaak worden deze twee begrippen met elkaar verward. lees verder

Wat is een persoonlijkheidsstoornis
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben heeft meestal een star patroon van denken, voelen en handelen. Hier hebben ze vaak al op hele jonge leeftijd last van.   lees verder

Wat is schizofreen?
Schizofrenie kenmerkt zich door psychotische perioden met symptomen als wanen, hallucinaties en verwardheid.  lees verder

Wat is een stemmingsstoornis
Als je aanhoudend (langer dan een paar weken) neerslachtig bent, nergens zin in hebt en alle interesse voor je omgeving kwijt bent, dan kan er sprake zijn van een stemmingsstoornis lees verder

Wat is het T-Helpt?

T-Helpt is het sociaal loket van de gemeente Tilburg. lees verder

Wat is de WMO
Over de WMO hebben we een speciale informatiepagina. Klik hier.  

Wat is woonbegeleiding
Met woonbegeleiding bedoelen wij begeleiding thuis. Je kunt er hier meer over lezen.

 

Zie ook:
Als stagiaire bij RIBW Brabant kun je werkervaring opdoen in een organisatie die inspeelt op de ...
Wij hebben een vacature voor een begeleidingsmedewerker.
We hebben een vacature voor een woonondersteuner in meerdere teams op meerdere locaties (in ...