RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken en leren
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Daginvulling en werken
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
Onze professionele aanpak is (doel-)gericht op herstel, herstel van eigen kracht en weer deel kunnen nemen aan de maatschappij.
het verschil
Onze taakopvatting brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Wij werken samen met gemeenten en instanties.
Samenwerken

Vrijwilligerswerk bij RIBW Brabant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Jouw werk telt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Speciale kennis en ervaring

Een aantal van onze cliënten wordt in een periode van beschermd wonen zo zelfredzaam dat zij weer zelfstandig kunnen gaan wonen. Vaak krijgen ze nog een tijd begeleiding thuis. Als RIBW Brabant hebben we een aantal aandachtsgebieden met gespecialiseerde begeleiding:

  • autisme
  • dubbele diagnose (psychiatrische aandoening en drugs- of alcoholverslaving)
  • TBS en preventieve/na-detentie
  • syndroom van Korsakov
  • niet-aangeboren hersenletsel
  • vier specifieke doelgroepen waar psychiatrische problematiek speelt: ouderen, jeugd, asielzoekers en gezinnen
  • Cliënt over vrijwilligerswerk
  • Ook vrijwilligers worden?
  • Meer weten?