Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Wat is ervaringsdeskundigheid?

15 juni 2017
De term ervaringsdeskundigheid wordt in allerlei contexten gebruikt. In de reclame ben je al ervaringsdeskundig wanneer je je tanden poetst met een bepaald merk tandenborstel. Maar in onze visie is ervaringsdeskundigheid veel meer dan 'ervaring hebben'.
Voor ons hoort bij ervaringsdeskundigheid een aantal duidelijke kenmerken:

  • De ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant zijn gediplomeerde, betaalde krachten.
  • Zij hebben zelf een herstelproces doorlopen vanwege levensontwrichtende ervaringen. Deze zijn voor iedereen anders en liggen op het vlak van depressie, angsten, anorexia, autisme, verslaving, etc.
  • Wie de eigen ervaring in wil zetten bij RIBW Brabant om anderen professioneel te helpen, moet een opleiding tot ervaringsdeskundige afronden. Belangrijk is dat mensen ver genoeg gevorderd zijn in hun eigen herstelproces, zodat ze anderen op de juiste manier kunnen ondersteunen.

Over de opleiding
Onze opleiding bestaat uit diverse fasen.
Opdoen van ervaringskennis: Deze bouw je op door de eigen ervaring te delen met anderen die zelf ook te maken hebben gehad met een levensontwrichtende ervaring. Je leert reflecteren op je eigen herstelproces en dit te analyseren.

Leren herkennen van collectieve ervaringskennis: Je leert in ieder herstelproces een aantal dezelfde, algemene thema’s te herkennen. Deze overeenkomsten ontstijgen jouw persoonlijke verhaal en ervaring. Ze vormen een rode draad in het ontwikkelen van (collectieve) ervaringskennis, die essentieel is in de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid: Je leert vaardigheden om de opgedane ervaringskennis (persoonlijk en collectief) professioneel in te zetten. Zo ontwikkel je het vermogen om op grond van eigen ervaringen ruimte te maken voor het herstel van anderen.

Wil je meer weten over onze opleiding tot ervaringsdeskundige? Neem contact met ons op via (013) 533 66 46 of info@ribwbrabant.nl
Ervaringsdeskundigheid


Zie ook:
“Mijn werk is zo interessant omdat ik echt geloof dat bijna iedereen weerbaar genoeg kan ...
Rob had wat je noemt een ‘gewoon’ leven: hij had een baan, en was daarnaast huisvader ...
Stel: je bent politieman en treft een psychisch verwarde man die overlast veroorzaakt bij zijn ...