Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Werken bij RIBW Brabant

We besteden veel aandacht aan de opleiding van deskundige medewerkers en de in te zetten methodieken. Om de kennis van medewerkers actueel te houden worden er cursussen en trainingen gegeven en is er werkbegeleiding. 

Over de functies

Bij RIBW Brabant werken rond de 500 medewerkers, inclusief stagiaires en vrijwilligers. In totaal zijn er zo’n 50 verschillende functies. Een greep uit de functies:
– persoonlijk begeleider
– begeleidingsmedewerker
– leer- werkcoach

Bovendien hebben we ervaringsdeskundigen in dienst. Zij hebben zelf een psychiatrische achtergrond en willen en kunnen hun ervaring inzetten voor andere cliënten. Hiervoor hebben ze kennis opgedaan door middel van opleiding en/of praktijkervaring. Daarnaast kennen we functies ter ondersteuning van de directe cliëntenzorg.

Wat je moet weten over de doelgroep?

Wanneer je komt werken bij RIBW Brabant ga je werken met mensen met een psychiatrische achtergrond. Voor ons is een cliënt is niet op de eerste plaats iemand met een ziekte, maar iemand met bepaalde capaciteiten, talenten, wensen en behoeften. Wij richten ons op de mogelijkheden van de cliënt, op herstel, en niet zo zeer op de beperkingen. ‘Een cliënt is meer dan zijn diagnose’: dat is het uitgangspunt voor onze begeleiding.

Talentontwikkeling

Uit onder meer het medewerkersonderzoek blijkt dat RIBW Brabant een gezonde basis en passende cultuur heeft, een hoge medewerkerstevredenheid, een passende organisatiestructuur en gedreven medewerkers en management. Om de eigen unieke talenten van medewerkers van RIBW Brabant verder te ontplooien, is er veel aandacht voor talentontwikkeling. De hoge scores hebben er bovendien toe geleid dat RIBW Brabant behoort tot het selecte gezelschap van ‘Beste Werkgevers’. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ