Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Werken en leren bij RIBW Brabant

RIBW Brabant is de basis voor herstel. We begeleiden het herstelproces van mensen met een psychiatrische achtergrond bij het vinden van een plek in de samenleving op het gebied van wonen, het vinden van een zinvolle dagbesteding en werk. Onze visie gaat uit van ondersteuning bij herstel. Lees hier meer over werken bij onze bijzondere organisatie.

Werken bij RIBW Brabant

Kernwaarden

begeleidingsplan_ribw_brabant_2
We besteden veel aandacht aan de opleiding van deskundige medewerkers en de in te zetten methodieken. Om de kennis van medewerkers actueel te houden worden er cursussen en trainingen gegeven en is er werkbegeleiding. 
Lees meer >

Vrijwilligerswerk bij RIBW Brabant

beschermd_wonen_ribw_brabant
RIBW Brabant werkt veel met vrijwilligers die een steentje bij willen dragen aan onze zorg. Dat gebeurt op allerlei manieren. 
Lees meer >

Vacatures, stages en vacaturebeleid

Baetenlaan_TvL

RIBW Brabant is een organisatie met veel mogelijkheden. Wil jij jouw talenten benutten om onze ambities mee waar te maken? We hebben regelmatig vacatures.

Lees meer >