Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Wie is wie?

RIBW Brabant heeft ongeveer 500 medewerkers. Zij hebben allerlei verschillende functies en werken in teams. Ze worden aangestuurd door een Raad van Bestuur en een Managementteam. Daarnaast is er ook een Raad van Toezicht, die controle houdt over de wijze waarop de organisatie wordt geleid. Hier vind je informatie over de personen die een bestuurs- of managementfunctie hebben.

Raad van Bestuur

RIBW Brabant heeft een Raad van Bestuur welke verantwoordelijk is voor het (strategisch) reilen en zeilen van de organisatie en heeft de dagelijkse leiding.

Marina Hesen

voorzitter Raad van Bestuur

1 maart 2017 is Marina Hesen gestart als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

Zie ook het kennismakingsinterview en/of het digitaal magazine 'Maak kennis met Marina Hesen'

Management Team

Er zijn vijf MT-leden met ieder specifieke verantwoordelijkheden. Samen geven ze leiding aan hun medewerkers en leggen ze verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Chris van Geloven

relatiebeheerder

Marjolein van Vorstenbos

bestuurssecretaris

Loes Heesakkers

manager KREW

Evert Sprenger

manager Finance & Control

Tonneke Schrover

manager zorg

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle bij RIBW Brabant. Dat is een wettelijke taak. De leden van deze raad voeren deze taak vooraf én achteraf uit. De voorzitter is Pink van Veen. Klik hier voor meer informatie over de Raad van Toezicht.
Zie ook:
“Mijn werk is zo interessant omdat ik echt geloof dat bijna iedereen weerbaar genoeg kan ...
De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle bij RIBW Brabant. Dat is een wettelijke taak. De ...
De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle bij RIBW Brabant. Dat is een wettelijke taak. De ...