Actueel

Samen zorgen voor kwetsbaren in de maatschappij

28 juli 2015
Je hele leven verandert op het moment dat je te maken krijgt met psychiatrische problemen. Sommige mensen verliezen hierdoor hun werk, sociale relaties of andere persoonlijke rollen of bezittingen. Op initiatief van medewerkers van Team Oost starten we in samenwerking met Parochie De Goede Herder een proefproject waarin cliënten kunnen leren omgaan met rouwgevoelens. 
Zinvolle aanvulling
RIBW Brabant werkt op wijkniveau aan het herstel van mensen met een psychiatrische problematiek. We gaan regelmatig samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties om op een wijkgerichte manier nieuwe diensten en initiatieven te kunnen ontplooien en zo in te kunnen spelen op de uiteenlopende behoeftes van onze cliënten. Persoonlijk begeleider Sanne Raijmakers: “Mijn ervaring is dat veel cliënten te maken krijgen met gevoelens van verlies. Omdat ik met cliënten juist veel aandacht besteed aan (zelf)ontplooiing, vergroten van de zelfstandigheid, opbouw van een sociaal netwerk en participatie in een maatschappelijke context, heb ik niet altijd de ruimte én expertise om in te gaan op dit soort ervaringen. Vanuit de behoefte die we binnen Team Oost signaleerden, hebben we het initiatief genomen om samen te gaan werken met vrijwilligers van Parochie de Goede Herder. Zij hebben vanuit het geloof veel ervaring met het begeleiden van verlieservaringen en kunnen mogelijk een zinvolle aanvulling vormen op onze begeleiding.”

Maatschappelijk taak
Sanne Raijmakers: “We beginnen eind 2015 met 8 thematische proefbijeenkomsten voor 6 deelnemers, waarin zij beter leren omgaan met hun verlies. Ik vind het inspirerend dat de parochie dit ook ziet als een maatschappelijk taak, het helpen van je naasten, en niet als een kerkelijke activiteit. Hun inhoudelijke bijdrage staat los van hun geloofsovertuiging, deelnemers hoeven ook geen religieuze overtuiging te hebben om mee te doen.” 

RIBW Brabant werft momenteel cliënten die zich betrokken genoeg voelen om alle acht de proefbijeenkomsten bij te wonen en hun ervaringen te evalueren. Begin 2016 bekijken we de resultaten en of we vervolgstappen kunnen zetten om soortgelijke initiatieven uit te rollen over ons hele werkgebied. 

Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...