Wie vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek een aanvraag voor Beschermd Wonen heeft gedaan bij de gemeente, kan een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met iemand van onze afdeling Zorgbemiddeling. Miriam Zwijsen, zorgbemiddelaar: “In ons werk is het voortdurend bemiddelen tussen zorgteams, gemeentes, woningcorporaties en andere zorgspecialisten.”

Wat is de zorgvraag?

Het proces van aanmelding tot plaatsing vindt plaats onder begeleiding van gespecialiseerde medewerkers, die proberen de individuele zorgvraag zo goed mogelijk te matchen met het aanbod van bij RIBW Brabant.

“Bij een oriënterend gesprek bij Zorgbemiddeling voor Beschermd Wonen is naast de cliënt en een ervaringsdeskundige, ook vaak een familielid, vriend of andere hulpverlener aanwezig”, vertelt Miriam. “In dit gesprek bekijken we met elkaar wat de zorgvraag is. Wat heeft iemand nodig aan begeleiding, wat is een passende woonplek, hoe wordt de zorg gefinancierd?

Redenen voor aanmelding

“De aanvragen voor ‘begeleiding thuis’ ofwel ambulante zorg lopen via de wijkteams.” Om hiervoor in aanmerking te komen heb je ook een geldige beschikking nodig, aan te vragen bij het Toegangsteam Beschermd Wonen van de gemeente Tilburg.
De redenen voor aanmelding zijn heel verschillend.

Er zijn mensen die zichzelf niet meer kunnen redden door een flinke depressie, een angststoornis, autisme, ADHD, al of niet in combinatie met een verslaving, bijvoorbeeld aan gamen of blowen. Anderen kunnen – al dan niet tijdelijk – niet zelfstandig functioneren vanwege ziektebeelden als schizofrenie, borderline of psychotisch gedrag.”

Expertise in huis

“Naast de aanmeldingsgesprekken verzorgen mijn collega’s en ik ook vrijblijvende, informatieve gesprekken en doen we heroriëntatiegesprekken met cliënten wiens situatie is veranderd en moet worden herzien.”

Binnen RIBW Brabant is er expertise opgebouwd rondom autisme, jeugd en gezin, Korsakov, asielzoekers, eetstoornissen en justitiële aanmeldingen. Omdat de aanmeldingen zo divers zijn, is de zorg die RIBW Brabant kan bieden ook heel verschillend van inhoud. “Een aantal van onze cliënten heeft genoeg aan (intensieve) begeleiding thuis, die vaak op termijn weer kan worden afgebouwd.

Stap voor stap

Anderen hebben baat bij tijdelijk beschermd wonen, waarin ze met intensieve ondersteuning van onze begeleiders stap voor stap naar meer zelfstandigheid toe werken. Er is ook een kleine groep cliënten voor wie zelfstandig leven niet altijd haalbaar is: zij blijven beschermd wonen, dat wil zeggen in een woning of woonlocatie van RIBW Brabant, met (intensieve) begeleiding.”

Herstelondersteunende zorg

Bij elk oriënterend gesprek wordt ook altijd de vraag gesteld: wat zijn je verwachtingen, waar liggen je talenten? Miriam: “We gaan in onze begeleiding altijd uit van herstel, rekening houdend met de onderliggende diagnose en problematiek. Dat verrast mensen wel eens, maar het is vast onderdeel van onze herstelondersteunende zorg. Onze begeleiders kijken niet alleen naar de ‘moeilijke’ kant, maar juist ook naar het gezonde stuk.”

Wet- en regelgeving

Het werk van zorgbemiddelaars gaat veel verder dan de juiste zorg bepalen. Zij moeten ook de financiële kant rond krijgen van elke aanmelding, plus eventuele huisvesting. “Dit betekent dat je goed op de hoogte moet zijn van alle soorten wet- en regelgeving en financieringen rondom zorg en wonen, voor zowel de jeugdwet (18-) als de Wmo (18+). Het lastige is dat dit bij elke gemeente weer anders is geregeld. Voor het idee: ons werkgebied, de regio midden-Brabant, bestaat uit meer dan 18 gemeenten.”

Complex netwerk

Daarbij is er voortdurend contact met veel verschillende partijen. “Allerlei ambtenaren bij gemeenten, wooncorporaties, specialisten op het gebied van onder meer jeugdzorg, de reclassering, Zorg- en Veiligheidshuis, behandelaars”, somt Miriam op. “En binnen de organisatie met managers, persoonlijk begeleiders, psychologen, cliënten zelf en hun familie.”

Veel schakelen

Kortom: het is een heel netwerk waarin de zorgbemiddelaars voortdurend moeten schakelen en bemiddelen. En bij elke aanmelding op een andere manier. “Dat maakt het werk complex, heel uitdagend, maar soms ook frustrerend, als bijvoorbeeld financieringen niet op elkaar aansluiten. Maar elke keer als we terug horen hoe goed het intussen met een cliënt gaat, ben ik weer blij en trots op RIBW. Dat is waarvoor we het doen!

Welke stappen onderneem je om in aanmerking te komen?

Bij het aanmelden voor onze zorg, volg je enkele stappen, om te verkennen welke zorg bij jou past. Uiteraard kom je alleen bij ons terecht als jouw zorgvraag voortkomt uit een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid.

Missie, visie en kernwaarden 1