Ondersteuning bij RIBW Brabant

Binnen RIBW Brabant is er de mogelijkheid om iemand met autisme specifiek te ondersteunen. Wij gaan hierbij uit van de eigen kracht van een persoon. Wij kijken naar wat er wel goed gaat en waar de talenten en kwaliteiten zitten. Dit zetten wij in zodat iemand op eigen benen kan gaan staan. Dit doen wij bij vanuit de visie op herstelondersteunende zorg.

Wij hebben oog voor de persoonlijke situatie waarin kwaliteiten en ontwikkelpunten centraal staan. Zo ontstaat er een overzicht van alle levensgebieden waarin persoonlijke doelen en mogelijkheden naar voren komen.
Op verschillende manieren kan er gewerkt worden aan deze doelen.
Denk hierbij aan

  • het inzetten van een ervaringsdeskundige (met autisme)
  • inzetten van herstelondersteunende zorg d.m.v. resultaatsturing werken in kleine stapjes
  • competentiegericht werken
  • rehabilitatie
  • Brain Blocks en de Yucel-methode.

Ook bieden psychologen van RIBW Brabant individuele behandelingen gericht op autisme.

Wat doen we nog meer?

We werken met dag/weekprogramma’s. Structuur en duidelijkheid maakt het verschil in begeleiding tussen reguliere cliënten en cliënten met autisme. Verder houden we extra rekening met de prikkelverwerking van de cliënt. (Denk hierbij aan de 10 seconden-regel). In Oisterwijk hebben we verblijfslocaties waar de medewerkers specifiek opgeleid zijn voor het begeleiden van mensen met autisme.

Daarnaast is er binnen RIBW Brabant een overkoepelend expertise Ontwikkelnetwerk Autisme. Dit netwerk houdt de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van autisme nauwlettend in de gaten. De kennis en ervaringen van dit team zetten we intern in voor allerlei vraagstukken rondom autisme. Ook is dit netwerk bijvoorbeeld betrokken bij de jaarlijkse Autismemarkt in Tilburg. 

Doel

Het uiteindelijke doel van onze ondersteuning is altijd om iemand te begeleiden naar een volwaardig en betekenisvol leven, waarin iemand zichzelf kan zijn en regie heeft over zijn of haar eigen leven.