Carenzorgt.nl

Vanaf 2021 werken we bij RIBW Brabant met een eigen digitaal platform voor cliënten, Caren.nl. Hierop vind je dan jouw gegevens en wat we met elkaar hebben afgesproken voor jouw begeleiding. Daarnaast kun je hier ook afspraken maken en chatten met je begeleiding. Ook vind je hierop meer informatie van alle diensten die wij als RIBW Brabant aanbieden. Denk hierbij aan begeleiding bij werk, leren, sociale relaties, gezinnen, wonen en financiën. 

Als deze website live staat, informeren we onze cliënten hierover.

Familie-​ en cliëntvertrouwenspersonen

Heb je een partner, kind, ouder, broer, zus of vriend? Dan betekenen jouw psychiatrische of psychische klachten ook veel voor hen: ook hun leven verandert. Ze hebben waarschijnlijk veel vragen en maken zich zorgen. Het kan moeilijk zijn om daarover te praten met hulpverleners. Soms twijfelen ze hoe het verder moet. Jouw naasten kunnen steun en advies verwachten van een deskundige: de familievertrouwenspersoon.

Ben je cliënt bij RIBW Brabant en zit je ergens mee? Schroom niet en neem gerust contact op met de cliëntvertrouwenspersoon. Ellen Tiggelovend heeft een onafhankelijke positie binnen RIBW Brabant en werkt met geheimhouding. Ze is er speciaal voor jou en helpt je met je problemen, twijfels en ongenoegens. 

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van RIBW Brabant bestaat uit… inderdaad, cliënten. Mensen die stuk voor stuk weten wat het is om te maken te hebben met psychische uitdagingen. De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat het proces van ziekte en herstel meer zichtbaar wordt. Waarom? Om zo duidelijk te maken dat er altijd een weg naar voren is: voor nieuwe en bestaande cliënten én hun naaste omgeving. 

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws voor cliënten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Cliëntenraad! Stuur een e-mail de Cliëntenraad: clientenraad@ribwbrabant.nl.
Je kunt ons ook bellen: 06 15 34 98 23
of een brief sturen naar:
Cliëntenraad RIBW Brabant,
Nieuwlandstraat 44-46,
5038 SP Tilburg.

Het Kiemuur

Het Kiemuur is een wekelijkse bijeenkomst in de wijk, dicht bij bewoners. Iedereen die contact, steun en/of advies zoekt is hier altijd welkom! Bij het Kiemuur vind je een luisterend oor en erkenning voor je verhaal. Er is geen wachtlijst of papiertje nodig. Want wie wil kan zo binnenwandelen. Kun je tijdelijk – of wat langer – wel een steuntje in de rug gebruiken? Vanwege verslaving, ontwrichtende ervaring, eenzaamheid of financiële problemen? Bij Het Kiemuur helpen we je bij het hervinden van je eigen kracht en (her)ontdekken van wat je allemaal kan en wil. Je zelfvertrouwen laten groeien en stappen zetten -in jouw tempo- naar een leven wat bij je past. Voel je van harte welkom. Voor ervaringsdeskundig advies, informatie, lotgenotencontact, inspirerende herstelthema’s en natuurlijk een kop koffie. Samen dragen we zorg voor een gezellige, inspirerende wijkinloop op maat. 
Klik hier voor meer informatie over Het Kiemuur.

Vraag, tip of klacht?

Heb je een tip of compliment, maak je je zorgen of wil je een klacht indienen? Wij horen graag wat we goed doen maar ook wat we niet zo goed doen. Daar kunnen én willen we van leren! Lees meer op onze speciale infopagina Vraag, tip of klacht

Incident melden via Triasweb

Heb je als cliënt van RIBW Brabant schade opgelopen door een voorval of had je schade kunnen oplopen? Dit noemen we een incident. Dit kun je dan melden via Triasweb. Triasweb is een online systeem waarin je melding kunt maken. Met schade bedoelen we (im)materiële, fysieke of emotionele schade. Het doel van een melding van het incident is om ervan te leren, zodat herhaling van het incident in toekomst voorkomen kan worden. Via deze link kun je een melding doen.

Je incidentmelding komt terecht bij het team waar je zorg van ontvangt. Het team neemt de melding in behandeling en kan acties in gang zetten om herhaling te voorkomen.