Online cliëntdossier Caren.nl

Caren helpt bij het organiseren van zorg, het delen van informatie en het plannen van taken. Zodat onze cliënten en hun naasten meer mogelijkheden hebben om regie op het herstel te pakken.

Voor wie is Caren?
Caren is voor cliënten met ambulante begeleiding, die beschermd wonen en/of werken/leren bij KREW. Zij ontvangen een activatiecode waarmee ze zich kunnen aanmelden.

Vragen?
Ga via de blauwe knop hieronder naar Caren.nl voor een uitgebreide handleiding of om je vraag te stellen. Bekijk ook: 
een beknopte handleiding voor het aanmelden
of de veelgestelde vragen voor je vragen.
Bekijk de duidelijke instructievideo om te zien wat je kunt met Caren.

Mijn RIBW 2

De instructievideo over Caren.nl

YouTube thumbnail

Bij wie kun je binnen RIBW Brabant waarvoor terecht?

Als je vragen hebt, kun je uiteraard altijd bij je begeleiding terecht. Maar er kunnen uiteraard altijd situaties zijn waarbij je graag RIBW Brabant als organisatie iets wilt vragen, een tip geven of een klacht indienen.

Vraag, tip of klacht?

Heb je een tip of compliment, maak je je zorgen of wil je een klacht indienen? Wij horen graag wat we goed doen maar ook wat we niet zo goed doen. Daar kunnen én willen we van leren! Lees meer op onze speciale infopagina Vraag, tip of klacht

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van RIBW Brabant bestaat uit… inderdaad, cliënten. Mensen die stuk voor stuk weten wat het is om te maken te hebben met psychische uitdagingen. De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat het proces van ziekte en herstel meer zichtbaar wordt. Waarom? Om zo duidelijk te maken dat er altijd een weg naar voren is: voor nieuwe en bestaande cliënten én hun naaste omgeving. Klik hier voor meer informatie over de Cliëntenraad van RIBW Brabant.

Incident melden via Triasweb

Heb je als cliënt van RIBW Brabant schade opgelopen door een voorval of had je schade kunnen oplopen? Dit noemen we een incident. Dit kun je dan melden via Triasweb. Triasweb is een online systeem waarin je melding kunt maken. Met schade bedoelen we (im)materiële, fysieke of emotionele schade. Het doel van een melding van het incident is om ervan te leren, zodat herhaling van het incident in toekomst voorkomen kan worden. Via deze link kun je een melding doen. Je incidentmelding komt terecht bij het team waar je zorg van ontvangt. Het team neemt de melding in behandeling en kan acties in gang zetten om herhaling te voorkomen.

Familie-​ en cliëntvertrouwenspersonen

Heb je een partner, kind, ouder, broer, zus of vriend? Dan betekenen jouw psychiatrische of psychische klachten ook veel voor hen: ook hun leven verandert. Ze hebben waarschijnlijk veel vragen en maken zich zorgen. Het kan moeilijk zijn om daarover te praten met hulpverleners. Soms twijfelen ze hoe het verder moet. Jouw naasten kunnen steun en advies verwachten van een deskundige: de familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon werkt vanuit een landelijke organisatie, is onafhankelijk en kosteloos raadpleegbaar. Deze hulp kan, via de behandelinstellingen waarmee we samenwerken, ook op elk moment ingeschakeld worden.

Deze ondersteuning werd geboden door de landelijke stichting FVP (Familie Vertrouwenspersonen). Per 31-12-2021 verlenen zij deze ondersteuning niet meer aan organisaties waarbij opname/zorgverlening vrijwillig is, zoals RIBW Brabant. We zijn bezig een nieuwe familievertrouwenspersoon te vinden. Familie en naasten kunnen altijd eenmalig informatie en advies inwinnen via de advies- en hulplijn van FVP: 0900 – 333 2222. 

Ben je cliënt bij RIBW Brabant en zit je ergens mee? Schroom niet en neem gerust contact op met de cliëntvertrouwenspersoon. Ellen Tiggelovend heeft een onafhankelijke positie binnen RIBW Brabant en werkt met geheimhouding. Ze is er speciaal voor jou en helpt je met je problemen, twijfels en ongenoegens. 

Activiteiten, werk en trainingen

Het Kiemuur

Het Kiemuur is een wekelijkse bijeenkomst in de wijk, dicht bij bewoners. Iedereen die contact, steun en/of advies zoekt is hier altijd welkom! Bij het Kiemuur vind je een luisterend oor en erkenning voor je verhaal. Er is geen wachtlijst of papiertje nodig. Want wie wil kan zo binnenwandelen. Kun je tijdelijk – of wat langer – wel een steuntje in de rug gebruiken? Vanwege verslaving, ontwrichtende ervaring, eenzaamheid of financiële problemen? Bij Het Kiemuur helpen we je bij het hervinden van je eigen kracht en (her)ontdekken van wat je allemaal kan en wil. Je zelfvertrouwen laten groeien en stappen zetten -in jouw tempo- naar een leven wat bij je past. Voel je van harte welkom. Voor ervaringsdeskundig advies, informatie, lotgenotencontact, inspirerende herstelthema’s en natuurlijk een kop koffie. Samen dragen we zorg voor een gezellige, inspirerende wijkinloop op maat. 
Klik hier voor meer informatie over Het Kiemuur.

Trainingen en cursussen

De trainers van RIBW Brabant zijn professionals met ervaringsdeskundigheid of met werkervaring in de zorg. Dankzij diverse opleidingen zijn zij in staat verbinding te maken met de professional op de werkvloer en de cliënten. Een van de trainingen die RIBW Brabant biedt is Howie the Harp. Dit is een eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige waarin je leert jouw ervaring om te zetten naar ervaringskennis. Howie the Harp is er voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid. Wil je jouw ervaring benutten om anderen te ondersteunen en wil je toewerken naar een betaalde baan? Word professioneel ervaringsdeskundige! Klik hier voor meer informatie.

Ook Het Kiemuur heeft een cursusaanbod. Deze ontmoetingsplekken in de wijk zijn vaak dichtbij. Klik hier om te kijken welke cursussen je bij jou in de buurt kunt volgen

Werken, leren en dagbesteding

Een goede structuur in je dag is belangrijk voor herstel. Dat is onze ervaring en we horen het ook terug van onze cliënten. Daarom zijn werk, dagbesteding en leren een vast onderdeel van onze herstelondersteunende zorg. Onze leer-werkcoaches van KREW ondersteunen je bij je herstel, op de werkvloer of tijdens je studie. KREW is WERK maar dan omgedraaid. KREW spreek je uit als kruuw. Meer weten? Klik hier verder.