De cliënt maakt deel uit van de samenleving. Dit samenleven is vaak een belangrijk onderdeel van het herstel van onze cliënten. Wel bestaat er veel onwetendheid over onze cliënten. En dat terwijl zij juist van betekenis kunnen zijn voor buurten en dorpen en buurtgenoten ook weer voor onze cliënten. Met het Kiemuur in de wijk leveren we een bijdrage aan deze verbinding en het bieden van een steunsysteem voor kwetsbaardere bewoners van de wijk, klik hier voor meer informatie en de locaties van de Kiemuren.

Nieuwe woon- en begeleidingsconcepten
Deze ‘beweging naar de wijk’ betekent ook iets voor de woon- en begeleidingsconcepten die we met onze partners aanbieden. Er zijn tussenvormen nodig tussen beschermd en zelfstandig wonen, denk bijvoorbeeld aan gemengd wonen concepten. Hierdoor kunnen cliënten sneller en effectiever uit beschermd wonen stromen en werken we samen de wachtlijst weg.

Wij zijn ervaren in ondersteuning bij: 
Psychische/psychiatrische klachten
Forensische zorg
Herstel in een Safehouse (verslaving)
Jongeren (op eigen benen)
Toegankelijke ondersteuning, in de buurt en zonder indicatie

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Ons netwerk 1