Bij iemand met een forensische titel, wordt zorg vaak als voorwaarde gesteld. Deze titel geeft de bijbehorende zorg en het beveiligingsniveau aan. In Nederland zijn er 27 verschillende titels, waar wij onze begeleiding dus op aan laten sluiten.
Bij de start van onze begeleiding, bekijken we samen welke organisaties ook hulp bieden, welke familie en vrienden iets kunnen betekenen, zodat alles goed op elkaar aansluit. In het geval van een forensische titel is er veel afstemming met reclassering, politie en de behandelaar.

Omdat we merken dat deze cliënten veel behoefte hebben aan psychische ondersteuning, hebben we professionals met specifieke expertise over forensische zorg. Een belangrijk focuspunt is het voorkomen van terugval in delict gedrag, waarbij herstelondersteunende zorg ook het uitgangspunt is. Dit betekent dat we luisteren naar wat de cliënt nodig heeft om te herstellen. Zijn of haar talenten, wensen en doelen staan hierbij centraal waar we samen stap-voor-stap aan werken. We beginnen bij wat het meest dwarszit. Als deze problemen verminderen, sta je alweer sterker en kun je de rest makkelijker aan. In fases komt de eigen regie en autonomie terug en leert de cliënt met nieuwe vrijheden om te gaan.

Welke forensische titels?
Cliënten met diverse titels kunnen van RIBW Brabant begeleiding krijgen. Dit varieert van TBS tot reclasseringstoezicht. De titel heeft invloed op de wijze van begeleiding en het toezichtsniveau. Waarbij de voorwaarde voor onze zorg is dat er geen nieuw strafbaar feit mag worden gepleegd.

Onze aanpak

RIBW Brabant heeft al meer dan 30 jaar ervaring in begeleiding bij psychiatrie en psychische klachten.

Oproep voor deelname aan onderzoek MIND

Begeleiding

Onze professionals zijn geen behandelaars of artsen, maar begeleiden daar waar het herstel plaatsvindt: in het dagelijks leven.

Herstelondersteuner | Begeleidingsmedewerker algemeen, locaties Tilburg en Moergestel

Ervaringsdeskundigheid in onze aanpak

Ervaringsdeskundigen geven een extra dimensie aan onze begeleiding, omdat ze vanuit eigen ervaring spreken.

Open sollicitaties 1

In de wijk

Bij RIBW Brabant krijg je begeleiding van een van onze wijkteams. In deze wijkteams werken professionals die begeleiding aan huis bieden en/of intensieve ondersteuning bij een RIBW-locatie (beschermd wonen).

Hoe kom je in aanmerking?

Cliënten met een forensische titel komen via verschillende wegen bij ons terecht. Zo kan de cliënt uit een langdurige gesloten behandelsetting komen of een gevangenisstraf hebben uitgezeten. De cliënt kan ook dakloos zijn geweest en via een veiligheidshuis of door de reclassering zijn aangemeld.

Voor aanmelding neem je telefonisch contact met ons op: (013) 533 66 46.

Missie, visie en kernwaarden 1