Het Safehouse biedt resultaatgerichte ondersteuning voor zes bewoners. Deze resultaatgerichte ondersteuning is vooral gericht op gedragsverandering bij de overgang naar de maatschappij voor mensen die een volledige klinische behandeling volledig hebben afgerond. De doorlopen klinische behandeling moet gebaseerd zijn op het 12 stappen Minnesota-model.

Het Safehouse bestaat uit twee aaneengeschakelde woningen in een woonwijk. Als je bij het Safehouse verblijft krijg je een eigen slaapkamer. Daarnaast delen de bewoners de woonkamer, keuken en badkamer met elkaar.

Verwachtingen

• Het Safehouse traject duurt maximaal een jaar. Binnen de indicatie voor het safehouse geldt volledige abstinentie. Indien een cliënt zich hier niet aan houdt, stopt het traject direct en dient de cliënt het Safehouse binnen drie kwartier te verlaten.
• Met ervaringsdeskundige professionals wordt zowel individueel als groepsgericht gewerkt aan duurzaam herstel.
• Van maandag tot en met vrijdag geldt verplichte deelname aan het Safehouse programma. Vervolgbehandeling kan een reden zijn van afwijking van dit programma, dit kan uitsluitend in overleg met de begeleiding van Safehouse RIBW Brabant.
• Tussen 22.00 en 08.00 uur kunnen cliënten beroep doen op de externe begeleiding nachtdienst.
• Het Safehouse is géén behandelinstelling, maar biedt begeleid wonen. Er wordt wel ingezet op samenwerking met klinieken en andere behandelaars.
• Er wordt samengewerkt met alle partijen die belangrijk zijn in het systeem van de cliënt (o.a. familie/naasten/behandelaren).

Safehouse RIBW Brabant vindt het van belang dat bewoners:

• Persoonlijke begeleiding krijgen van (ervaringsdeskundige) medewerkers.
• Dagelijks contact hebben met medebewoners en begeleiding.
• Gebruik maken van een dag- en weekplanningen.
• Dagelijks een dagreflectie schrijven gebaseerd op stap 10 van het 12 stappen programma.
• Actief contact hebben met hun sponsor vanuit het 12 stappen programma.
• Tenminste 3 keer per week deelnemen aan een meeting zoals NA/CA/AA.
• Na de eerste 3 maanden verblijf in het Safehouse hun weekinvulling uitbreiden met minimaal 3 dagdelen een nuttige daginvulling. Dit kan bestaan uit behandeling, scholing, (vrijwilligers-)werk. Indien nodig kan bij re-ïntegratie beroep gedaan worden op een jobcoach van RIBW Brabant.
• (Indien nodig) ondersteuning krijgen om hun administratieve zaken op orde te brengen.
• (Indien nodig) samen met begeleiding hun schulden in kaart brengen en toewerken naar een schuldhulpverleningstraject en/of bewindvoering.
• Ondersteuning krijgen bij het opbouwen van sociale contacten.
Bekijk hier een voorbeeld van hoe een week eruit kan zien in het Safehouse. 

Kernwaarden Safehouse RIBW Brabant

  • Bereidwilligheid om alles te doen binnen je mogelijkheden om je herstel te laten slagen, wordt gezien als een verantwoordelijkheid van jezelf.
  • Openheid tegenover jezelf en anderen geeft een rust en kalmte in je geest. Hierdoor kunnen je doelen makkelijker gerealiseerd worden.
  • Eerlijkheid is zeer belangrijk in het proces van herstel. Eerlijkheid naar anderen, maar vooral eerlijkheid naar jezelf is cruciaal om een gezond, maatschappelijk fijn mens te worden en te blijven.
  • Respect voor jezelf en voor elkaar is essentieel bij het samen werken aan duurzaam herstel.

Meer informatie en aanmelden

Een verwijzing naar Safehouse RIBW Brabant vindt vaak plaats door een behandelaar in samenspraak met de betreffende cliënt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in welke regio en/of woonplek de cliënt inwoner is. We geven hieronder aan welke regels wanneer van toepassing zijn. Ook benoemen we exclusiecriteria.

Indien de cliënt van ‘’Binnen de regio Hart van Brabant’’ komt.
Dit betreft de gemeenten Alphen Chaam, Baarle Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg.|
Inwoners van Tilburg kunnen zich melden bij het Contact Centrum Toegang (CCT) op nummer 013-2061640.
Inwoners van buiten Tilburg maar van binnen de regio Hart van Brabant (zie bovengenoemde gemeenten) kunnen zich melden bij het Servicepunt van MEE op nummer 088-4653555.
Indien het wonen bij het safehouse als passend wordt beoordeeld dan wordt de inwoner doorverwezen naar ‘MET Siem’. Vervolgens neemt een sleutelfiguur van METSIEM de regie over plaatsing en financiering Safehouse RIBW Brabant of mogelijk elders. Aansluitend wordt een intakegesprek gepland met de cliënt en medewerkers van Safehouse van RIBW Brabant. Onderwerpen van dit intakegesprek zijn de motivatie van de inwoner en het programma inclusief de voorwaarden.

Indien de cliënt van ‘’Buiten de regio Hart van Brabant’’ komt, ofwel boven regionale plaatsing.
Dient er rechtstreeks contact gelegd te worden met zorgbemiddeling RIBW Brabant op telefoonnummer 013 533 66 46 of via [email protected].
Indien er een mogelijkheid is voor plaatsing wordt in overleg tussen zorgbemiddeling RIBW Brabant en de gemeente van herkomst bepaald welke indicatie noodzakelijk is. Binnen RIBW Brabant wordt gewerkt met vaste tarieven, zonder geldige indicatie wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Tevens bepaalt de afdeling zorgbemiddeling samen met een professional van het safehouse of Safehouse RIBW Brabant voor de cliënt passend is. Tijdens het intakegesprek van Safehouse RIBW Brabant wordt de motivatie van de cliënt en het programma inclusief de voorwaarden besproken.

Exclusiecriteria
Safehouse RIBW Brabant is uitsluitend bedoeld voor mannen.
Safehouse is niet bedoeld voor cliënten onder de 18 jaar.

Benieuwd naar ervaringen van anderen? Lees dan onderaan deze pagina de verhalen van een oud-deelnemer en bekijk de video.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van RIBW Brabant op telefoonnummer 013 533 66 46 of via [email protected].

Herstelondersteuner | Begeleidingsmedewerker (samenwerkingsverband)

Het Safehouse (verslaving) in 3 minuten

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken