Het Safehouse telt zes slaapkamers. De keuken, bad- en huiskamer worden gedeeld. Tijdens de avond- en nachturen kunnen cliënten eventueel een beroep doen op de externe begeleider nachtdienst. Het hoofddoel is verbetering op alle leefgebieden en verder herstel van de verslaving. Het Safehouse is géén behandelinstelling, maar biedt begeleid wonen. Wel werkt RIBW Brabant nauw samen met klinieken en andere behandelaars. Het traject duurt maximaal een jaar.

Abstinentie behouden is een belangrijk doel in het Safehouse. Als een cliënt zich hier niet aan houdt, stopt het traject direct en dient de cliënt het Safehouse binnen drie kwartier te verlaten. 

Een begeleidingstraject bij het Safehouse omvat onder meer:

 • Persoonlijke begeleiding door (ervaringsdeskundige) medewerkers.
 • Dagelijks contact met een begeleider.
 • Cliënt maakt dag- en weekplanningen met ondersteuning van een begeleider.
 • Dagelijkse dagreflectie, gebaseerd op stap 10 van het 12 stappen programma.
 • Cliënt staat actief in contact met sponsor vanuit het 12 stappen programma.
 • Cliënt neemt twee dagen per week deel aan het herstelprogramma, inclusief terugvalpreventie.
 • Cliënt gaat 3 keer per week naar een meeting (zoals NA/CA/AA).
 • Cliënt neemt met inzet van een leerwerk-coach van RIBW Brabant deel aan een re-integratietraject naar dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of betaald werk.
 • Begeleiding brengt samen met cliënt eventuele schulden in kaart en begeleidt deze indien nodig, naar een schuldhulpverleningstraject en of bewindvoering.
 • Cliënt ontvangt hulp om de uitkering, zorgverzekering en administratie op orde te brengen.
 • Begeleiding bij het opbouwen van sociale contacten.
 • Indien cliënten hieraan toe zijn en daar ondersteuning in wensen, ondersteunt de begeleiding bij contacten met familie en/of naasten.   

Het Safehouse (verslaving) in 3 minuten

YouTube thumbnail

Meer informatie en aanmelden

Een verwijzing naar het Safehouse van RIBW Brabant vindt vaak plaats door een behandelaar, in samenspraak met betreffende cliënt. Daarnaast kunnen cliënten ook zelfstandig kiezen voor begeleiding van het Safehouse. De afdeling Zorgbemiddeling van RIBW Brabant bepaalt samen met een professional van het Safehouse of het voor de cliënt passend is. 

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van RIBW Brabant op telefoonnummer 013-533 66 46. Om een plek in het Safehouse te verkrijgen heeft de cliënt bij aanvang zorg een indicatie voor het Safehouse van de gemeente van herkomst nodig. Zonder aanmelding bij de gemeente van herkomst voor een beschikking wordt de aanvraag voor het Safehouse niet in behandeling genomen.

Vervolgens vindt er een intakegesprek met het Safehouse plaats, waar de motivatie van de cliënt, het programma en de voorwaarden aan bod komen.

Herstel in een Safehouse (verslaving)