Samenhang

Geldproblemen staan nooit op zichzelf. Schulden kunnen veel stress veroorzaken en daarmee een negatieve invloed hebben op alle andere leefgebieden zoals wonen of het hebben van sociale contacten. Daarom kijken we eerst naar de ondersteuning die je nodig hebt op het gebied van wonen, werken/daginvulling, sociale relaties en gezondheid en daarna hoe we je dan het beste kunnen helpen op financieel gebied.

Ondersteuning bij geldzaken

Post niet openmaken of weggooien, mail niet lezen: het lijkt het makkelijkste, maar uiteindelijk lost het natuurlijk niets op. Samen met je herstelcoach maak je een financiële planning: hoeveel heb ik te besteden, welke rekeningen komen eraan? Het gaat erom nieuwe, gezonde gewoonten rondom geld aan te leren. Dat brengt rust en duidelijkheid. En bovendien trots: ook jij kunt met geld omgaan, net als anderen!

Gezond krijgen van financiën

Ook als de situatie te ingewikkeld is, bieden we ondersteuning om alles weer goed op de rails te krijgen. Hiervoor werken we samen met specialisten van het Financieel Bureau. Denk aan het opstarten van schuldhulpverlening, contact met de belastingdienst en zaken rondom je uitkering. Je herstelcoach is je aanspreekpunt hiervoor.

Financieel Bureau Brabant

Financieel Bureau Brabant is er voor cliënten van RIBW Brabant die een hulpvraag hebben rond het beheer van hun financiën. Het Financieel Bureau Brabant brengt de financiële situatie op orde als je hier (tijdelijk) zelf niet toe in staat bent. Je kunt dan denken aan een overzicht maken van inkomsten en uitgaven, het treffen van betalingsregelingen, advies rondom een uitkering of het opstarten van schuldhulpverlening. Kortom, alles wat nodig is om de geldsituatie weer gezond te krijgen en te houden.
Ook kan het Financieel Bureau het geld beheren volgens een afgesproken budget: zo geef je niet méér uit dan er binnenkomt. We leren zo iemand beter om te gaan met de eigen financiën met als doel weer zo zelfstandig mogelijk de eigen inkomsten en uitgaven te regelen.

Welke stappen onderneem je om in aanmerking te komen?

Bij het aanmelden voor onze zorg, volg je enkele stappen, om te verkennen welke zorg bij jou past. 

Gezondheid en regie op eigen leven 1