Account Caren aanmaken

Ga in je webbrowser naar www.caren.nl en kies ‘Account aanmaken’. 

Beknopte handleiding Caren.nl 1

Vul de vragen in die aan je gesteld worden.
In één van de brieven die je van RIBW Brabant ontving staat een activatiecode. Die kan je hieronder invullen:

Wachtwoord 
Hierna krijg je een mailtje in jouw mailbox. Hier moet je op een link klikken om je account te activeren.  
Als je dat hebt gedaan, kies je een wachtwoord. Zorg ervoor dat deze niet makkelijk te raden is, maar dat jij deze wel goed kunt onthouden.  

RIBW Brabant koppelen 
Als je al een Caren-account hebt vanuit een andere zorgaanbieder, dan koppel je de activatiecode van RIBW Brabant zo:  

Andere zorgverleners en naasten uitnodigen 

Wil je andere zorgverleners en naasten uitnodigen?
Vul dan onder connecties hun gegevens in. Je kunt kiezen of iemand alleen de basis functionaliteiten ziet of jouw gehele dossier.
 

Je kunt mensen toegang geven aan twee groepen: 

  • Groep met basis functionaliteiten: de mensen met ‘basis functionaliteiten’ kunnen alleen jouw profielgegevens en jouw kalender (afspraken met begeleiding) zien.  
  • Vertrouwensgroep: als je wilt dat iemand heel jouw dossier ziet, dan voeg je hem toe aan de ‘vertrouwensgroep’ door te klikken op ‘Alles (incl. de medische gegevens)’. Zij kunnen ook het dossier inzien.  

Het is belangrijk om goed na te denken wie je toegang wilt geven tot ‘Alles’ of alleen tot ‘Basis functionaliteiten’. Deze afweging zou je eventueel met jouw begeleiding kunnen maken. Wanneer je de gegevens hebt ingevuld, ontvangt de persoon die je toegang hebt gegeven een uitnodiging via het opgegeven e-mailadres. De mail ziet er zo uit:

Wat kun je inzien in Caren? 

Kalender: hier vind je de afspraken terug die je met je begeleiding hebt gemaakt.
Onder Dossier vind je: 
Rapportages: dit zijn de rapportages die jouw begeleiding schrijft, of die je samen schrijft;

Zorgplan (herstelplan): onder zorgplan staat je herstelplan. Hierin staan de vragen die je met jouw begeleiding invulde en de analyse waar je de komende periode met ondersteuning aan gaat werken.  

Mijn verhaal: Binnen Caren is het mogelijk om jouw eigen verhaal te delen. Dit heet ‘Mijn verhaal’. Sommige vragen die je hierbij ziet staan zijn misschien een beetje gek, zoals de vraag hoe jij je koffie drinkt. Voor RIBW Brabant is dit natuurlijk niet van belang, maar veel thuiszorg-organisaties en verzorgingshuizen gebruiken Caren. In ‘Mijn verhaal’ schrijf je op wat anderen van jou kunnen weten met betrekking tot de zorg die je krijgt. Wat vind je fijn in begeleiding en wat juist lastig. Wat heeft in het verleden al eens voor jou gewerkt en wat werkt zeker weten niet. Dit soort zaken kun jijzelf in jouw eigen woorden vertellen in ‘Mijn verhaal’.  

Overzicht connecties: ook kun je al je connecties zien die aan jouw Caren omgeving zijn gekoppeld.  

Profiel: hier staan jouw basisgegevens, zoals jouw adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres. Het is belangrijk dat deze gegevens altijd kloppen, zodat onze correspondentie naar het juiste adres gaat.