Necla Cakir (49) is consulent bij woningcorporatie Casade. De organisatie huisvest mensen met een smalle beurs, ook cliënten van RIBW Brabant.

“Ik denk dat minimaal 6 op de 10 mensen ooit psychische klachten heeft gehad. Het lastige is: bij psychische of psychiatrische klachten denken we vaak meteen aan hele ernstige aandoeningen, zoals psychoses. Maar ook eenzaamheid of gevoelens van somberheid, vallen onder psychische klachten. Het is vaak veel dichterbij dan we denken, maar veel minder zichtbaar dan lichamelijke klachten. Daardoor is het misschien minder tastbaar.’ Door er veel met elkaar over te praten, maken we het
herkenbaarder voor iedereen. En ik denk dat die herkenbaarheid het stigma vermindert. Gelukkig is er de afgelopen tijd al veel meer aandacht voor psychische of psychiatrische kwetsbaarheid, op nieuwssites bijvoorbeeld en op tv. En het komt steeds meer los van alleen grote incidenten. Dat is een goede zaak. Want: hoe meer we over dit onderwerp spreken, hoe normaler het wordt.”