Welke stappen zet je voor begeleiding bij een RIBW-locatie of bij jou thuis?
Om in aanmerking te komen voor begeleiding bij een RIBW-locatie (beschermd wonen) of bij jou thuis (ambulante begeleiding), klik je naar deze pagina door, hier staat exact beschreven hoe het in zijn werk gaat bij Beschermd Wonen: Beschermd Wonen – Zorg in Regio Hart van Brabant. En hier bij Ambulante begeleiding (bij jou thuis): Stappenplan Wmo Begeleiding (individuele begeleiding en dagopvang) – Zorg in Regio Hart van Brabant 

Als je bij de gemeente een aanvraag voor zorg hebt gedaan, dan kom je uiteindelijk in contact met een van de professionals van de samenwerkende partijen. Zij zorgen ervoor dat je uiteindelijk op de juiste plek met de juiste zorg terechtkomt.  

Vraaggesprek
Tijdens het eerste gesprek bekijk je met elkaar wat de zorgvraag is, wat je aan begeleiding nodig hebt, wat eventueel een passende woonplek is en hoe deze wordt gefinancierd. Bij dit gesprek wordt altijd de vraag gesteld: wat zijn je verwachtingen, waar liggen je talenten? Dat verrast mensen wel eens, maar het hoort bij onze herstelondersteunende zorg. Onze begeleiding kijkt naar mogelijkheden.

Redenen voor aanmelding 
Wanneer meld je je aan? Er zijn mensen die zichzelf niet meer kunnen redden door een flinke depressie, een angststoornis, autisme, ADHD, al of niet in combinatie met een verslaving, bijvoorbeeld aan gamen of blowen. Anderen kunnen – al dan niet tijdelijk – moeilijker zelfstandig functioneren vanwege ziektebeelden zoals schizofrenie, borderline of psychotisch gedrag.