Welke stappen zet je voor begeleiding bij een RIBW-locatie of bij jou thuis?
Om in aanmerking te komen voor begeleiding bij een RIBW-locatie (beschermd wonen) of bij jou thuis (ambulante begeleiding), zet je onderstaande stappen. Voor een klein deel van onze cliënten wordt de zorg volgens de Wet langdurige zorg vergoed, wij bieden dit voor de Wlz-zorgprofielen GGZ1,GGZ2 en GZZ3. Geldt dit voor jou? Geef dit dan aan bij ‘Reden voor de aanvraag’ in het aanvraagformulier

Stap 1: Aanmelden bij ‘het loket’ van je eigen gemeente

Op de website van jouw gemeente vind je hoe je een beschikking kunt aanvragen, veel informatie vind je op www.zorginregiohartvanbrabant.nl. Mocht je buiten de regio Hart van Brabant wonen, dan neem je contact op met jouw centrumgemeente, klik hier door naar de website waar je kunt opzoeken onder welke centrumgemeente jouw gemeente valt. Uiteraard kun je ieder moment contact met ons opnemen. We denken graag met je mee.

Stap 2: Verkennen welke zorg bij jou past

Als je je hebt aangemeld, neemt de gemeente contact met je op om samen te verkennen welke zorg bij jou past en voor welke leefgebieden begeleiding nodig is. Dit gesprek vindt meestal binnen drie maanden plaats en maakt duidelijk of en waarvoor je een beschikking krijgt.

Stap 3: Aanvraag bij RIBW Brabant

Een aanvraag bij RIBW Brabant loopt verschillend: wanneer je een indicatie voor begeleiding bij jou thuis krijgt, stuurt de gemeente de beschikking meteen door naar het betreffende wijkteam van RIBW Brabant. Als dit wordt goedgekeurd, dan neemt het wijkteam contact met je op. Wanneer je een beschikking voor beschermd wonen krijgt en onze zorg past bij jouw beschikking, vul je hier het aanvraagformulier in. Vervolgens nemen we contact met je op. Lukt dit niet, laat het ons dan even weten: klik hier voor onze contactgegevens.

De volgende drie stappen zet je alleen als je voor beschermd wonen in aanmerking wilt komen.

Stap 4:  Oriënterend gesprek bij RIBW Brabant

Stap 4, 5 en 6 gaan alleen over begeleiding bij een RIBW-locatie (beschermd wonen). In dit geval word je voor een oriënterend gesprek uitgenodigd. Als je mensen uit jouw directe omgeving bij dit gesprek wilt uitnodigen, zoals familie of hulpverleners, dan kun je dit aangeven.

Stap 5: Plaatsing op wachtlijst (of doorverwijzing)

Na het oriënterend gesprek voor beschermd wonen word je op een wachtlijst geplaatst voor de locatie die het beste bij jou past. Het komt ook voor dat wij geen passend aanbod hebben en dan geven we advies welke andere zorgaanbieder bij jouw situatie past.

Stap 6: Starten bij RIBW Brabant

Zo snel er plek is op de locatie waarvoor je op de wachtlijst staat, wordt door het wijkteam van RIBW Brabant contact met je opgenomen. Samen starten jullie dan met het opstellen van jouw herstelplan. 

404 - Pagina niet gevonden

Afdeling Zorgbemiddeling

Wat doet de afdeling Zorgbemiddeling?
Als je een aanvraag voor Beschermd Wonen bij de gemeente hebt gedaan, dan kom je bij stap 4 in contact met onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij bemiddelt tussen zorgteams, gemeentes, woningcorporaties en andere zorgspecialisten. 

Oriënterend gesprek
Tijdens het oriënterend gesprek bekijk je met elkaar wat de zorgvraag is, wat je aan begeleiding nodig hebt, wat een passende woonplek is en hoe deze wordt gefinancierd. Bij dit gesprek wordt altijd de vraag gesteld: wat zijn je verwachtingen, waar liggen je talenten? Dat verrast mensen wel eens, maar het hoort bij onze herstelondersteunende zorg. Onze begeleiding kijkt naar mogelijkheden.
Naast deze gesprekken houdt de afdeling Zorgbemiddeling ook vrijblijvende, informatieve gesprekken en doen we heroriëntatiegesprekken met cliënten wiens situatie is veranderd en moet worden herzien.

Redenen voor aanmelding 
Wanneer meld je je aan? Er zijn mensen die zichzelf niet meer kunnen redden door een flinke depressie, een angststoornis, autisme, ADHD, al of niet in combinatie met een verslaving, bijvoorbeeld aan gamen of blowen. Anderen kunnen – al dan niet tijdelijk – moeilijker zelfstandig functioneren vanwege ziektebeelden zoals schizofrenie, borderline of psychotisch gedrag.