Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ (generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz) binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Lees het kwaliteitsstatuut. 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Zorgorganisaties als RIBW Brabant zijn verplicht de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Deze meldcode is gemaakt om professionals een duidelijk stappenplan te geven om te volgen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.