Met deze strategische koers gaan we door op de ingeslagen weg van Bouwen aan Perspectief. De weg van ‘het werken volgens de bedoeling met de cliënt voorop’ zetten we vol vertrouwen voort. Met deze koers kiezen we wel voor heldere, soms nieuwe accenten. De ontwikkelingen waar wij als RIBW voor staan zijn uitdagend en vragen om een duidelijke richting en innovatieve aanpak. In de koers beschrijven we hoe we dat willen doen, met het werken aan herstel van mensen met psychische kwetsbaarheid als fundament.

Binden van professionals

De arbeidsmarkt is dynamisch. We kampen met krapte op de arbeidsmarkt. We zetten stevig in op het binden van de juiste professionals aan ons. Zij zijn voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan de cliënt en voor onze organisatie van essentiële waarde. Maar ook onze partners kampen met deze krapte. Om voor de sector en regio talenten optimaal te benutten en deze expertise te behouden, zijn we daarom participant van BRABANT WERKtZEKER!
Als RIBW Brabant gaan we uit van eigenaarschap en richten we onze processen zo in dat onze professionals de regelruimte hebben om dat te doen wat voor de cliënt nodig is, zo lang als het nodig is.

Herstelondersteunende zorg

Wij zien een toename in de complexiteit van de problematiek waarmee cliënten die wij begeleiden worstelen. Als RIBW Brabant betekent dit dat wij inzetten op het verdiepen, verbreden en delen van onze expertise om continu de juiste zorg te kunnen bieden, in een 24-uurs setting of ambulant aan huis. Voor ambulante zorg is er geen wachtlijst, voor Beschermd Wonen momenteel wel. Dat vinden we niet wenselijk, daarom willen we de ‘matchtijd’ (tussen aanmelding en plaatsing) maximeren tot drie maanden.

Binnen onze herstelondersteunende zorg en resultaatsturing krijgen de ‘Vier fasen van herstel’ een prominente plek, wetende dat herstel veelal met ups en downs gaat. In onze begeleiding sluiten we aan bij de verschillende fases waar een cliënt zich in bevindt. Daarnaast willen we ervaringsdeskundigheid nog verder verankeren. Niet alleen in ons eigen primaire proces en organisatie, maar ook in de verbinding met buurten en partners. We zijn trots op de ruim 40 ervaringsdeskundigen die we al in dienst hebben en breiden dit steeds verder uit. We zijn ook trots op de afgestudeerden van Howie the Harp die niet alleen binnen onze organisatie maar ook bij diverse andere organisaties als ervaringsdeskundigen een werkplek vonden.

Continu in verbinding

Steeds meer mensen met psychische kwetsbaarheid die wij als RIBW begeleiden wonen ‘gewoon’ in een wijk of dorp en deze beweging zet de komende jaren door. Maar zonder verbinding met de directe omgeving leidt dit tot eenzaamheid en draagt het niet bij aan het herstel. Daarom willen we de komende jaren nog meer present zijn in de buurt en willen we een belangrijke schakel zijn tussen cliënt en buurt. We zetten in op het wegnemen van obstakels die participatie in de weg staan en op het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk. We zullen dit in intensieve samenwerking met onze netwerkpartners moeten doen. Als we niemand in de kou willen laten staan dan moeten we het samen oppakken, over de grenzen van organisaties en financieringsstromen heen.

Marina Hesen, voorzitter Raad van Bestuur

De strategische koers is ook beschikbaar als infographic.