Het cliënttevredenheidsonderzoek startte februari 2020, nog voor de Corona uitbraak. In enquêtes vroegen we alle cliënten naar hun tevredenheid over de zorgverlening van RIBW Brabant. Het onderzoek liep door tot in de maand maart toen de corona crisis in regio Midden-Brabant aan een piek zat. Het coronavirus had een grote impact op het leven van cliënten en op de zorg. Het resultaat is daarom een cijfer waar we heel trots op zijn, mede gezien de omstandigheden.

Wat gaat goed en wat kan beter

“Het meten van de tevredenheid is enorm belangrijk” aldus Paola Buitelaar, Senior ervaringsdeskundig ontwikkelaar Beleid en Innovatie bij RIBW Brabant. “Zo zien we wat goed gaat maar ook zien we waar onze verbeterpunten zitten. Vervolgens zetten we verbeteracties uit waar het beter kan.”

Er komt heel wat kijken bij een cliënttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek is zoals altijd anoniem. Dit betekent dat RIBW Brabant het onderzoek niet zelf mag uitvoeren. Een gespecialiseerd onderzoeksbureau verstuurt alle vragenlijsten, neemt de ingevulde vragenlijsten in ontvangst en stelt op basis van de uitkomsten het rapport op. Het onderzoeksbureau zorgt ervoor dat resultaten niet herleidbaar zijn naar cliënten. De vragenlijst bestond uit 15 vragen en begint met te beoordelen stellingen over de ontvangen begeleiding. Na deze stellingen werd gevraagd naar een rapportcijfer voor RIBW Brabant en is er een open vraag waar cliënten tips of opmerkingen konden invullen.

Cliënten nog meer de regie

“Het onderzoek en de vragenlijst die cliënten krijgen is zeker ook een heel mooi moment voor de cliënt om zelf te evalueren wat wel en niet werkt of wat heel goed of minder goed aansluit.” Paola vervolgt: “Uiteindelijk gaat het erom dat je als cliënt zelf leert wat bevorderend of belemmerend is in je herstelproces. Maar zeker ook dat je dat in gesprek met je begeleiding aangeeft en zo meer regie krijgt op je begeleiding die voor jou belangrijk is. Zo snijdt het mes aan twee kanten. RIBW Brabant leert wat goed gaat en wat verbeterd kan worden en de cliënt evalueert voor zichzelf wat wel of niet voor hem werkt. Herstel ondersteunende zorg blijft immers maatwerk.

We vinden het erg belangrijk dat de cliënt centraal staat en ons blijft vertellen wat belangrijk is in zijn begeleiding. Daarom blijven we kijken naar nog meer mogelijkheden om cliënten te betrekken bij het ophalen, evalueren en verbeteren van de herstelondersteunende zorg!”