Geen rapportcijfer

Een acht is een cijfer waar je trots op mag zijn. Max Meulendijks, senior ontwikkelaar beleid & innovatie bij RIBW Brabant, voegt er echter wel aan toe dat het niet als een rapportcijfer gezien zou moeten worden. “Het is natuurlijk mooi om te zien dat de cliënten over het algemeen zeer tevreden zijn. Dit geeft wederom aan dat onze zorgmedewerkers veel voor onze cliënten betekenen. Het doel van het cliënttevredenheidsonderzoek is niet om een bepaald waardeoordeel aan onze zorgverlening te hangen, maar vooral om te kijken waar de zorgverlening volgens de cliënt nog beter kan. We proberen we de kwaliteit van zorg continu te verbeteren, en dit is een van de instrumenten welke we hiervoor inzetten.” 

Verder kijken

Naast het cliënttevredenheidsonderzoek, brengen de wijkteams komend jaar de cliënttevredenheid ook op een andere manier in beeld. “Een schriftelijk onderzoek kent zo zijn voordelen, maar ook zijn nadelen”, vervolgt Max. “Eén van de beperkingen is dat je niet kunt doorvragen. Doordat het cliënttevredenheidsonderzoek anoniem is, kan het gesprek niet worden aangaan met de cliënt over een bepaalde (on)tevredenheid. En dat is jammer, want daar kan een onbenutte kans liggen voor het verbeteren van onze kwaliteit van zorg. Daarnaast kan een deel van onze cliënten bijvoorbeeld moeite hebben met het openen van post of het invullen van de vragenlijst, waardoor zij in dit onderzoek niet gehoord worden. Het is daarom van belang dat ook het gesprek wordt aangegaan met alle cliënten over de tevredenheid. De teams gaan hier medio 2022 mee aan de slag. Aan iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek: enorm bedankt!”