Trots

Bestuurder Marina Hesen: “We zijn trots op dit resultaat. Het laat zien dat onze professionals veel voor de cliënten die wij begeleiden betekenen.

Wij vinden het erg belangrijk dat cliënten op deze, maar ook op andere manieren ons blijven vertellen wat zij belangrijk vinden in de begeleiding en hoe zij onze begeleiding ervaren. Zodat wij hiervan leren en het perspectief van cliënten zo breed mogelijk meegenomen kan worden bij het evalueren en verbeteren van onze zorg!”

Tevreden

Cliënten zijn over het algemeen op alle onderdelen tevreden tot zeer tevreden. Wij vinden het heel belangrijk dat onze zorg zo goed mogelijk is afgestemd op de wensen en behoeften van onze cliënten. Daarom voeren we ieder jaar tevredenheidsonderzoeken uit. Dit helpt ons om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.  

Onderzoek

De vragenlijst bestond uit 15 vragen en begint met te beoordelen stellingen over de ontvangen begeleiding. Na deze stellingen werd gevraagd naar een rapportcijfer voor RIBW Brabant en is er een open vraag waar cliënten tips of opmerkingen konden invullen. Het onderzoek en de vragenlijst is voor cliënten ook een moment om zelf te evalueren wat wel en niet werkt in de begeleiding of wat heel goed of minder goed aansluit.