Waarom met smartbands?

“Een smartband kan cliënten bijvoorbeeld helpen om afspraken niet te vergeten, in beweging te blijven, slaap te monitoren en regelmaat te vinden”, legt herstelondersteuner en initiatiefnemer Dirk van Haren uit. “Het past perfect bij onze visie over herstelondersteunende zorg: de regie over het herstel ligt namelijk volledig bij de cliënt zelf. Een wearable is aanpasbaar aan de wensen en doelen van de individuele cliënt. Kortom: een smartband heeft veel potentie om op een laagdrempelige manier zelfredzaamheid te bevorderen.”

Project Smartband: de pilot

Zes cliënten – ambulant en beschermd wonen – testten een maand lang het gebruik van een smartband. Vooraf werden doelen besproken, en na een maand werd de periode geëvalueerd. Als dank voor hun hulp mochten de deelnemers hun smartband houden. Dirk: “We hechten veel waarde aan privacy. Cliënten stellen hun smartband zelf in, met hulp van ons als ze dat fijn vinden. Herstelcoaches hebben geen inzicht in wachtwoorden of data van de smartband.”

Het resultaat

“Deelnemers gaven onder meer aan dat zij zich zelfstandiger voelen bij het gebruik van de smartband. Ze zijn gemotiveerder geraakt om meer te bewegen én voldoende rust te nemen. Bovendien kwamen ze dankzij de slimme wekker makkelijker uit bed en ervaarden ze over het algemeen meer grip op hun dag- en nachtritme”, vertelt Dirk. “Herstelcoaches merken dat cliënten hun afspraken beter nakomen en dat er meer tijd komt om écht kwaliteit te bieden in de begeleiding. Omdat er werkzaamheden wegvallen – zoals (medicatie)herinneringen – kan tijd meer aan inhoudelijk worden besteed.”

Persoonlijke ervaring
Dat blijkt ook uit het verhaal van Ilona (52), cliënt bij RIBW Brabant en deelneemster aan de pilot. Ze is enthousiast. “Ik doe mijn smartband niet meer af”, zegt ze stellig. “Door mijn angststoornis heb ik vaak chaos in mijn hoofd en vergeet ik heel veel dingen. Afspraken. Maar ook dingen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn, zoals mijn tanden poetsen. Voorheen kreeg ik veel persoonlijke begeleiding van RIBW Brabant, ze belden me bijvoorbeeld op vaste tijdstippen om me aan bepaalde zaken te herinneren. Nu heb ik mijn agenda gekoppeld aan mijn smartband, die trilt én geeft een tekstmelding als ik iets niet moet vergeten. Ik ben hierdoor een stuk zelfstandiger geworden. Mijn begeleiding zetten we nu anders in, ik ben met een FEEL-trainer aan mijn gezondheid gaan werken. Ik sport nu meer, ben 12 kilo afgevallen en ik voel me emotioneel veel stabieler. Heel fijn!”

Het vervolg

De pilot was dermate succesvol, dat het project verder uitgerold wordt binnen de organisatie. Op termijn krijgen acht wijkteams twee smartbands in beheer, vertelt Dirk trots. “Via een soort ‘bibliotheek-systeem’ krijgen cliënten een smartband een periode in bruikleen, om te proberen of het past bij hun herstel. Als dat bevalt, kan de cliënt er zelf een aanschaffen en gaat de wearable terug naar het team. Natuurlijk blijven we in overleg meten wat de effecten zijn van het dragen van wearables.”