Begeleiding bij het oefenen van een gezonde leefstijl, bij het op orde houden van de financiën en bij het vergroten van de zelfredzaamheid zijn steeds minder mogelijk. In de brief staan diverse voorbeelden van mensen die zo weinig begeleiding krijgen, dat zelfstandig gaan wonen daarmee eigenlijk onhaalbaar wordt. Sommige cliënten verliezen bij herindicatie voor Wmo-begeleiding de helft tot driekwart van hun wekelijkse uren. Andere cliënten worden verwezen naar vrijwilligers die af en aan ondersteuning kunnen bieden. Dit komt dan in de plaats van de vaste begeleider die kennis heeft over de psychische kwetsbaarheid van de betreffende cliënt en die tevens de continuïteit biedt die nodig is om te werken aan herstel.

De cliëntenraden doen een dringende oproep aan, gemeenten, het kabinet en de Tweede Kamer om te zorgen dat de meest kwetsbaren in de samenleving niet aan hun lot worden overgelaten en krijgen wat zij aan zorg nodig hebben. Ze vragen daarom de regering de gemeenten genoeg geld te geven om de zorgtaken uit te voeren.

Klik hier om de brandbrief te lezen.