Duidelijkheid door regie in wijkteams te leggen

Voor cliënten is het herstel een zeer persoonlijk proces, waarbij een persoonlijke benadering past, zodat onze professionals daar goed op aan kunnen sluiten. Naast expertise en methodisch handelen vraagt dit om flexibiliteit en creativiteit in het vinden van de juiste ondersteuning. Alleen denken in structuren van vaste producten of diensten past hier niet bij. Het vraagt om meer professionele ruimte, zodat zij dat kunnen doen wat nodig is voor de cliënt. En juist daarom zet RIBW Brabant op de juiste momenten haar kennis, vaardigheden en contacten in om de cliënt in zijn of haar leven een basis voor herstel te bieden. Daarom ligt bij RIBW Brabant de regie voor de uitvoering en organisatie van de zorg bij de professionals in de wijkteams. De aankomende tijd wordt deze rol verder versterkt, zodat zij deze regie nog meer kunnen pakken: samen met de cliënt.

Duidelijk richting bepalen bij start zorg

Daarom vinden we het heel belangrijk om bij de start van de herstelondersteunende zorg samen met de cliënt zijn ‘formele en informele’ netwerk in kaart te brengen. Wie is belangrijk voor de cliënt en welke rol kan en wil diegene uit dit netwerk oppakken om samen te zorgen voor goede ondersteuning, passend bij de vraag en fase van het herstel? Welke afspraken maken we met de cliënt én met dit netwerk? Zo worden de mogelijkheden van de cliënt en diens netwerk benut, wat bijdraagt aan een duurzame oplossing. We zoeken daarbij naar een juiste balans tussen informele en professionele ondersteuning. Iedere cliënt krijgt dus steeds de zorg die nodig is. Ook omdat we flexibeler kunnen schakelen met netwerkpartners en in een gezamenlijke verkenning bekijken wie het beste welke toegevoegde waarde kan leveren.

Nieuwe functies bij RIBW Brabant

Welk wijkteam of welke professional(s) van RIBW Brabant een cliënt gaat ondersteunen, hangt af van zijn hulpvraag. Er zijn wijkteams en professionals met specifieke expertise. We maken steeds de match met het meest passende team en professional.
De aankomende tijd komen er in de wijkteams nieuwe functies en minder verschillende functies. Dit draagt bij aan het verhogen van de integraliteit en een nog sterkere verbondenheid van onze professionals en de cliënt met de omgeving. We werken dadelijk met herstelcoaches, herstelondersteuners en ervaringsdeskundig medewerkers. De herstelcoaches worden het aanspreekpunt voor de cliënt en zijn samen met de cliënt spin in het web van zijn netwerk. Herstelondersteuners hebben een belangrijke rol in de begeleiding, gericht op het trainen en aanleren van (nieuwe) vaardigheden. We gaan dit de komende jaren gefaseerd doorvoeren. Professionals uit de wijk worden op het moment van de verandering over hun (eventuele nieuwe) contactpersoon geïnformeerd. Voor die tijd zijn cliënten uiteraard al geïnformeerd over wie hen bij hun herstelplan gaat begeleiden. We houden jullie op de hoogte!

Marina Hesen, voorzitter Raad van Bestuur