Van zorg naar herstel

RIBW Brabant begeleidt mensen met psychiatrische of psychische klachten (vanaf 16 jaar) bij hun herstel, individueel of in een gezinssituatie, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en leren, sociale contacten, financiën en gezondheid. We bieden onze zorg thuis (ambulant) of bij een van onze RIBW-locaties (beschermd wonen) in 9 gemeentes binnen de regio Hart van Brabant.
De cliënt bepaalt zelf welke stappen hij/zij wil zetten in het herstel, waarin wij begeleiding bieden. Het ene moment is er meer zorg nodig dan het andere, we bieden 24/7-zorg tot ambulante zorg aan huis. In onze begeleiding sluiten we aan bij de vier Fasen van Herstel.
We zoeken samen met de cliënt verbinding met de directe omgeving en andere organisaties die bijdragen aan het herstel, daarom werken we in kleine zorgteams nabij, in buurt, wijk, dorp en stad.
Onze professionals hebben eigenaarschap en professionele regelruimte om dat te doen wat voor de cliënt nodig is, zo lang als het voor de cliënt nodig is. In onze herstelondersteunde zorg neemt ervaringsdeskundigheid een belangrijke plek in, omdat de ervaring leert dat deze groep professionals zich goed met de cliënt kan verbinden.

RIBW Brabant: ga voor een leven dat jou past

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken