Ook als RIBW Brabant zoeken we voortdurend naar balans in de buurt. Goede samenwerking is daarom belangrijker dan ooit. Cliënten ontvangen steeds vaker ondersteuning op meerdere leefgebieden tegelijk en in hun eigen omgeving: thuis. Deze verschuiving vraagt om creativiteit en veerkracht, van ons, van de buurt en van de samenwerking in de keten. Met een sterk netwerk zorgen we samen voor een buurt in balans.
Om het woningtekort voor deze specifieke groep woningzoekenden sneller op peil te brengen vraagt het college het ministerie om toestemming om de verkorte procedure toe te passen. Het eerste project dat hier mogelijk gebruik van maakt is een Gemengd Wonen project op Stappegoor. Daarmee hoopt de gemeente samen met woningcorporaties, welzijn- en zorgaanbieders het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen voor bijzondere doelgroepen sneller op peil te brengen.

Stappegoor
Op Stappegoor heeft de gemeente samen met Tiwos, SMO Traverse, Prisma en RIBW Brabant plannen voor een complex met 99 appartementen voor gemengd wonen. In dit maatschappelijke project creëren mensen samen een woonomgeving waarin zij iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. 60% van de woningen zijn voor spoedzoekers (onder andere mensen die na een scheiding of faillissement een betaalbare woning zoeken). De resterende 40% van de woningen zijn voor mensen die succesvol hun zorgtraject doorliepen bij RIBW Brabant, SMO Traverse of Prisma en weer zelfstandig gaan wonen (indien nodig met begeleiding op afstand). Voor deze doelgroepen komt een tijdelijk gebouw aan de Ringbaan Zuid dat maximaal 15 jaar in gebruik blijft.

Voorafgaand aan de start van de juridische procedure vindt een uitgebreide omgevingsdialoog met omwonenden plaats. Hierbij lichten de initiatiefnemers het project toe aan alle belanghebbenden en krijgen deze de mogelijkheid aandachtspunten mee te geven. Deze worden bij de uitwerking van de plannen zoveel mogelijk meegenomen. Na de zomer hoort de gemeente of het ministerie toestemming geeft voor versnelde procedures voor dit en soortgelijke projecten. Dan start ook de omgevingsdialoog voor het project op Stappegoor.