Chris van Geloven, relatiebeheerder RIBW Brabant: “Om te voorkomen dat deze groep op straat belandt willen we gezamenlijk een veilige en gezonde plek creëren waar kwetsbare inwoners prikkel-arm kunnen wonen.” 

‘Prikkelarme woningen’: rust voor bewoner, minder overlast in de wijk

Hein Eikenaar schreef voor Brabant Dagblad het artikel  “Tilburg zoekt plek voor ‘prikkelarme woningen’: rust voor bewoner, minder overlast in de wijk”. Hierin zegt wethouder Rolph Dols: “De prikkelarme woningen voorzien in een noodzakelijk woonaanbod voor kwetsbare inwoners waar de gemeente Tilburg op dit moment nog niet over beschikt. Hierdoor blijven mensen onnodig lang dakloos of aangewezen op maatschappelijke opvang of beschermde woonvoorzieningen. Met dit project kunnen kwetsbare inwoners uitstromen uit een beschermde woonvoorziening, waardoor daar weer ruimte ontstaat.”  Lees het hele artikel op de website van Brabants Dagblad