Bewuste keuze

We kozen bewust voor het thema verslaving als eerste gezamenlijke bijeenkomst. We gebruikten stellingen waardoor we vervolgens onderwerpen aan konden snijden die ze zelf bijvoorbeeld ook met vrienden kunnen bespreken. Hiermee creëren we bewustwording.

Weer laten deelnemen

We willen jongeren mede door dit soort bijeenkomsten ook weer laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Ze leren door dit soort avonden weer hoe je samenkomt in groepen, hoe je met mensen omgaat die je niet kent. Belangrijke sociale vaardigheden die ze echt kunnen helpen. We kozen voor een ‘schools effect’ waardoor ze misschien geprikkeld worden om school op te pakken.

Delen van ervaringen

Het aangekondigde ervaringsverhaal werd verzorgd door een van de studenten die bij RIBW Brabant de opleiding tot ervaringsdeskundige van Howie the Harp volgt. Zijn ervaringsverhaal ging over verslaving rondom games en verschillende soorten drugs. Uit zijn verhaal kwam naar voren dat er bij hem achterliggende oorzaken waren waaruit zijn verslaving ontstond. Hij benoemde eenzaamheid, ADD en het niet aangaan van gesprekken met anderen. Heel erg waardevol om in deze setting een verhaal als dit te kunnen laten horen aan de aanwezige jongeren. Door op een laagdrempelige manier vragen te stellen vertelden jongeren zelf wie er wel of niet rookt/blowt en waarom ze dat wel of niet doen. Om de sfeer wat informeler en laagdrempeliger te maken zorgden we voor pizza voor iedereen.

Toekomst

We willen in toekomst (intern) bij jongerenteams meer themasessies gaan organiseren. Een greep uit de onderwerpen die we hier geschikt voor vinden: seksualiteit, financiën (stroom, gas kosten), maatschappelijke normen en waarden, ik ga op mezelf wonen en wat heb ik dan nodig.

Vanuit RIBW Brabant werken we met jongeren ook met het stappenplan ‘Op eigen benen’ lees hier meer over deze succesvolle werkwijze.