Ontwikkelen Onafhankelijke Clientondersteuning

De gemeente Oisterwijk heeft zich aangemeld als koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning. Er wordt door verschillende (vrijwilligers)organisaties gewerkt met onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO’s), maar de wens is om burgers nog beter te gaan ondersteunen bij het stellen van hulpvragen. Niet iedereen weet de OCO’s al goed te vinden of maakt gebruik van OCO.

Inzet van ervaringsdeskundige verlaagt drempel

Uit onderzoek binnen de gemeente is gebleken dat inzet van ervaringsdeskundigheid de drempel om hulp te vragen voor bepaalde groepen mensen kan verlagen. Sinds november is er een meedenkgroep gestart waarin alle partijen binnen Oisterwijk, waaronder ook RIBW Brabant, zitting hebben genomen. Met elkaar onderzoeken we wat OCO precies is en welke rol ervaringsdeskundigheid in het geheel kan spelen, zodat we ook die mensen kunnen bereiken die nu nog te weinig zichtbaar zijn maar wel hulp nodig lijken te hebben.

Ervaringsdeskundigheid op de kaart

Vanuit RIBW Brabant brengt ervaringsdeskundige Angela Bison samen met de projectleider van MEE kennis in over ervaringsdeskundigheid en koppelt dit aan het project OCO. Ervaringsdeskundigen Anne Bakker en Dennis Mateijsen hebben zitting genomen in de meedenkgroep. Met dit project zetten we ervaringsdeskundigheid beter op de kaart en laten we zien hoe omgang met mensen met een psychische kwetsbaarheid aangepakt en genormaliseerd kan worden. Anne doet dit ook al met Het Kiemuur in Oisterwijk en Dennis heeft al het voortouw hierin genomen met zijn preventieve, lichte ondersteuning.