Het Kinderbewustwordingstraject maakt deel uit van het actieprogramma Kansrijke Start. In het landelijke actieprogramma werken gemeenten, het Rijk samen met wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Want ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven.

Kinderwens

Een kindje krijgen of zwanger worden is een belangrijke keuze. “Met het Kinderbewustwordingstraject ondersteunen we onze cliënten, zodat zij vervolgens zélf een afgewogen kunnen keuze maken”, vertelt Rachida. Ingrid vult aan: “Het Kinderbewustwordingstraject geeft cliënten inzicht in wat het ouderschap met zich meebrengt en wat de gevolgen zijn voor hun eigen toekomst, die van hun partner en die van hun eventuele kinderen. Door het onderwerp bespreekbaar te maken, willen we onze cliënten helpen om zich goed voorbereiden op een eventuele zwangerschap en ouderschap en wat er allemaal komt kijken bij het opvoeden van kinderen.”

Persoonlijk traject

De aanpak is laagdrempelig en persoonlijk. Alle cliënten van RIBW Brabant in de vruchtbare periode van hun leven, krijgen een gesprek aangeboden over zijn of haar kinderwens. Vanuit deze gesprekken kijkt de cliënt samen met zijn of haar hulpverlener of het kinderbewustwordingstraject passend is.

Over de inhoud van het Kinderbewustwordingstraject vertelt Rachida: “In tien vrijwillige, individuele gesprekken gaan we samen in gesprek over de kinderwens en aankomend ouderschap. We praten bijvoorbeeld over hoe cliënten de toekomst voor zich zien. Wat vinden zij belangrijk in het leven dat ze nu leiden? Wat lijkt hen leuk en minder leuk aan het hebben van kinderen? Ieder gesprek staat een ander onderwerp centraal. We beginnen met de levensfase waarin ze nu zitten en bespreken hoe zij zelf zijn opgegroeid. We hebben het ook over wonen: hoe wonen cliënten nu en wat zijn goede omstandigheden om een kind in op te voeden. We praten over financiën, bijvoorbeeld over wat het kost om een kind op te voeden. We hebben het ook over gezondheid, zowel fysiek en mentaal. En de onderwerpen gezin en relatie komen aan bod.”

Eigen beslissing

Ingrid: “Als projectleiders zijn we getraind om de gesprekken te voeren en om cliënten te coachen. Wij zijn er om te helpen, om onderwerpen aan te kaarten. De cliënt komt uiteindelijk zelf tot een keuze: het vervullen van de kinderwens, het uitstellen hiervan of ervan afzien.”

Meerwaarde

Rachida: “De meerwaarde van het Kinderbewustwordingstraject is dat het cliënten helpt om inzicht te krijgen in alles wat er komt kijken bij het krijgen van een kind. Zodat zij vervolgens een weloverwogen keuze kunnen maken en zelf antwoord kunnen geven op de vraag of zij op dit moment gelukkig worden van een kindje. Wij helpen hiermee om een kindje én het gezin een kansrijke start te geven.”

Meer weten over het Kinderbewustwordingstraject?

Dat kunt u contact opnemen met Rachida Koumanti of Ingrid Jakobsen Kansrijkestart@ribwbrabant.nl
*Rachida Koumanti vervangt Miranda Nooyens tijdelijk als projectleider Kansrijke Start