Hele dag blowen

“Een jaar geleden dacht ik dat het nooit meer goed zou komen”, vertelt bewoner Reyno (19). “Op school was het ellende, thuis zat ik de hele dag te blowen op mijn kamer. Dat kwam allemaal door mijn gedragsproblemen – dacht ik zelf. Pas tijdens opname in een kliniek kwam ik erachter: ik ben ook echt verslaafd.”

Safehouse als schakel

Na zijn behandeling ging Reyno wonen in een Safehouse voor verslaafden in herstel. Eerst in Rotterdam, sinds kort in Tilburg. Begeleider Remco, zelf ervaringsdeskundige: “Herstellen lukt vaak beter als je níet in je eigen bekende omgeving zit. Dat weet ik uit ervaring. Bovendien kun je hier op een veilige manier werken aan een persoonlijke, stevige basis.”

Contact helpt echt

Reyno, intussen bijna een jaar clean: “Het Safehouse en de zelfhulpgroepen brengen rust in mijn hoofd. Toen ik in gebruik zat, dacht ik dat drugs de enige oplossing was voor mijn problemen. Ik was vroeger ‘de onzichtbare jongen’, stond altijd achteraf. Nu weet ik dat ik hulp mag accepteren, dat contact met anderen echt helpt. Ik ben er nog niet, maar heb meer hoop dan ik een jaar geleden had durven dromen.”

Isolement doorbreken

De begeleiding werkt met het Minnesota-model, een 12-stappenplan dat het isolement van verslaafde doorbreekt door banden met andere mensen op te bouwen. Het motto is ‘Stoppen doe je zelf, maar niet alleen’. “Bewoners hebben een vaste buddy en gaan naar bijeenkomsten van zelfhulpgroepen”, aldus Remco. Ze vinden steun in elkaars verhalen en ervaren de kracht van een eigen sociaal vangnet.”

Na 17 jaar clean

Zo leren ze zichzelf uit te spreken, iets wat veel verslaafden in herstel vroeger nooit deden, weet Remco. “Ze zijn gewend alles alleen op te lossen en zaken verborgen te houden. Voor mij werkte het wonen in een Safehouse en het Minnesota-model ook: na 17 jaar harddrugs-verslaving werd ik clean, en ben dat inmiddels 7,5 jaar. Ook daarom ben ik ervan overtuigd dat een Safehouse dé oplossing is voor heel veel mensen die in herstel zijn.”

Voor doorverwijzers: meer weten?

Voor meer informatie en/of aanmelding: neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van RIBW Brabant via 013-533 66 46 of zorgbemiddeling@ribwbrabant.nl.