Als start presenteerden de drie organisaties zichzelf middels filmpjes en presentaties, waarbij werd opgemerkt dat het delen van echte verhalen uit de praktijk zoveel meer inzicht geeft en dus een samenwerking versterkt.
Vervolgens zoomden we met elkaar in op thema’s uit de GGZ die ons alle drie raken en waarin we met elkaar stappen kunnen zetten. Bijvoorbeeld wat het verhaal van cliënten in de Wlz is, in combinatie met het herstel en de visies van GGz Breburg en RIBW Brabant hierop. Waarbij de conclusie werd getrokken dat er zeker ook dan vaak sprake is van herstel. Als afsluiter werd er gesproken over ambulante zorg in de wijk, het samenspel dat hier plaatsvindt en de versterking en verbinding die we in de wijk nog met elkaar nog kunnen verbeteren.

RIBW Brabant en de Wlz

RIBW Brabant begeleidt mensen vanaf 16 jaar met psychische of psychiatrische klachten bij hun herstel. De zorg kan individueel of in een gezinssituatie zijn en bieden we thuis of bij een van onze RIBW-locaties in de regio Hart van Brabant. Per 1 januari 2021 krijgt een deel van onze cliënten de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald. De cliënten met Korsakov van De Werf in Tilburg krijgen ook te maken met deze financieringsvorm. In onderstaande film krijg je een inkijkje op deze locatie. Tijdens het online werkbezoek van VGZ Zorgkantoor op 15 oktober 2020 konden de klantadviseurs dankzij deze film toch even ‘binnenkijken’.

RIBW Brabant: locatie De Werf in Tilburg, specialisme syndroom van Korsakov

YouTube thumbnail