Collega Robert van Baast, senior ontwikkelaar beleid en innovatie, is enthousiast: “De Quickscan is een goed middel om het gesprek over stigma en destigmatisering in teams op gang te brengen. We merken dat het echt het perspectief van de cliënt goed weergeeft. Het invullen en het gesprek over de resultaten bracht de teams nieuwe inzichten en aandachtspunten. We gaan de Quickscan dan ook bij de andere teams afnemen.”

Beter stigma herkennen

Waar en hoe stigma plaatsvindt, is vaak lastig te herkennen voor een individuele hulpverlener. De Quickscan Destigmatisering zorgt voor een oplossing. Met deze tool meet je voor jezelf én in het gehele team in welke mate je destigmatiserend werkt. Collega Mariëlle: “Stigmatiseren gebeurt meestal onbewust. De scan helpt je als team om je ervan bewust te worden hoe je daar mee omgaat en om kan gaan en hoe het er af en toe toch wel eens insluipt. Dat het blijkt dat er soms een ander interpretatie is van stigmatiseren. Hoe ga je om met even ventileren over een cliënt, je frustraties af en toe uitten? Wat doet het met de beeldvorming van collega’s die een cliënt niet echt kennen en daar dan iets over horen als je ventileert? Dankzij de scan zijn we hier als team het gesprek over aangegaan. Dat was heel waardevol.”

Dat hulpverleners (onbedoeld en onbewust) stigmatiseren blijkt opnieuw uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut naar stigma in de ggz. Meer dan de helft (56%) van de respondenten heeft in de laatste twee jaar stigma ervaren door een ggz-hulpverlener. Stigma in de hulpverlening is daarmee een actueel, belangrijk, maar ook gevoelig onderwerp. Gezien de vele negatieve effecten van stigma dient (de)stigmatisering een vast aandachtspunt te zijn in het team én in de behandeling/begeleiding. 

Hoe werkt de Quickscan Destigmatisering?

De Quickscan Destigmatisering geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld van het (destigmatiserend) denken en doen van een team. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de Quickscan.
De Quickscan wordt door individuele teamleden in 10-15 minuten online ingevuld. De thema’s komen uit de Generieke Module Destigmatisering. Denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt die te zien. De teamresultaten worden wél inzichtelijk gemaakt. Een initiatiefnemer meldt zijn team aan en verspreidt een link onder de collega’s. De initiatiefnemer krijgt het overzicht van de teamresultaten te zien op zijn online account en bereidt op basis van deze resultaten een teamgesprek voor. Na afloop van het teamgesprek kunnen de teamresultaten gedownload worden en verspreid aan het team. Collega Sharyanne raadt iedereen aan de scan met het eigen team in te vullen: “Het is een moment om samen stil te staan bij destigmatisering en stigmatisering, dit is goed om te weten van elkaar hoe iedereen er over denkt.”

Zelf aan de slag?!

Wilt u en of teams binnen uw organisatie zelf aan de slag met de Quickscan? Deze is gratis aan te vragen op de website van Samen Sterk zonder Stigma.