Goede match

Vaak gaat het om mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld vanwege psychiatrische klachten, dakloosheid, huiselijk geweld, verslaving of schulden. De instellingen zoeken met ons naar een goede match: de juiste persoon in de juiste woning in de juiste omgeving. Daarbij letten we op het netwerk van de persoon die verhuist. En de instellingen bekijken of de omgeving krachtig genoeg is om kwetsbare huurders op te vangen. Samen met de instellingen investeren we in draagvlak en begrip in de wijk of het dorp. Daarbij willen we de mogelijkheden in de regio optimaal benutten en bepaalde wijken niet teveel belasten.

Aan de slag

Daarom starten we met alle partijen in 2021 met een gezamenlijk matchingspunt. Dat matchingspunt bemiddelt mensen die, na hun verblijf in een instelling, klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen in een woning in één van de gemeenten. Binnen het matchingspunt worden ook afspraken gemaakt over de woonbegeleiding. We helpen de huurder om zich thuis te gaan voelen in de wijk of het dorp, een netwerk op te bouwen en te zoeken naar werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Ook als er sprake is van terugval, van overlast of andere problemen. Want ook dan moeten we samen daadkrachtig kunnen optreden.

Samenwerking

We werken samen met de volgende partijen: SMO Traverse, RIBW Brabant, WonenBreburg, TIWOS, TBV Wonen, Leystromen, Casade, Woonveste, gemeente Dongen, gemeente Gilze en Rijen, gemeente Goirle, gemeente Heusden, gemeente Loon op Zand, gemeente Oisterwijk, gemeente Tilburg, gemeente Waalwijk.