Wat maakt RIBW Brabant uniek als werkgever?

“RIBW Brabant is een warme, informele en professionele organisatie waar korte lijnen, eigenaarschap en resultaatgericht werken centraal staan. De gedrevenheid bij medewerkers om goede herstel ondersteunende zorg te bieden aan mensen met psychische kwetsbaarheid, is groot. Dat leeft sterk in het primaire proces, maar ook bij management, staf en de ondersteunende diensten. Iedereen wil waarde toevoegen. Collega’s uit het primaire proces op een directe manier, andere collega’s door medewerkers en teams optimaal te faciliteren in hun werk. Deze gezamenlijke drive maakt de verbondenheid groot. Bovendien zitten de kernwaarden ‘verbinding, vertrouwen, inspiratie en professioneel’ echt in het DNA van de organisatie. Dat blijkt ook uit de manier waarop RIBW haar werkgeverschap invult.

Hoe vult RIBW Brabant goed werkgeverschap in?

In 2018 startten wij met het veranderingsproces genaamd ‘Bouwen aan Perspectief’. We keken opnieuw naar hoe we het best invulling geven aan integrale herstelondersteunende zorg vanuit de leefwereld van de cliënt. Herstel, sociale inclusie en participatie zijn sleutelwoorden. Bij dit proces, maar bijvoorbeeld ook tijdens het ontwerpen van een nieuwe strategische koers, zijn medewerkers en cliënten direct betrokken. We gebruiken hun ervaring en denkkracht graag; hun ideeën en feedback zijn heel waardevol. We proberen hierbij steeds te werken van buiten naar binnen en bottom-up.

Opbrengst veranderingsproces

Het veranderingsproces leidde tot fundamentele keuzes, waarvan ik er hier een aantal benoem. We zetten nu bijvoorbeeld in op meer integraliteit van begeleiding door minder functiedifferentiatie in het primaire proces. En we voerden twee nieuwe functies in: ‘herstelcoach en herstelondersteuners’. Deze functies vervangen de functies van respectieve ‘persoonlijk begeleider en begeleidingsmedewerker’ en hebben deels andere competenties en inschaling. Daarnaast organiseren we de expertise ‘ervaringsdeskundigheid’ nog duurzamer dan voorheen door deze bijvoorbeeld nog breder in te zetten en beter te borgen. Een andere belangrijke keuze is dat we de organisatie platter maken met kortere lijnen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen nu lager in de organisatie. En daarnaast voeren we eigenaarschap en resultaatverantwoordelijkheid consequent door, in zowel het primaire proces als de staf en de ondersteunende diensten.

Professionele autonomie medewerkers

Hierdoor ontstaat ruimte voor de professionele autonomie van medewerkers. We investeren in scholing en persoonlijke ontwikkeling. Ook hebben we veel aandacht voor vakmanschap en daarmee voor het ontwikkelen en behouden van expertises. Er bestaat een groot aantal goed bemensde Expertise Ontwikkel Netwerken (EON). En op korte termijn komt een digitale kennisconnector beschikbaar. Allemaal handvatten om expertises organisatiebreed, eenvoudig en goed vind- en inzetbaar te laten zijn.
Op dit moment verbinden we de prestaties van de organisatie en de teams beter dan voorheen en maken we ze inzichtelijker voor medewerkers. Zo kunnen zij zien hoe zij bijdragen aan het resultaat en kunnen ze hier invloed op uitoefenen.

Talentmanagement

Binnen de platte organisatie die RIBW Brabant is, is het lastig om intern een verticale carrière te doorlopen. Om onze medewerkers te blijven boeien en binden, zetten we in op taakverbreding en zetten we ieders talenten graag in op interne opdrachten en projecten. Ook participeren we in het samenwerkingsnetwerk BrabantWerktZeker: een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg. Hierin vormen wij met elkaar een consortium gericht op het delen van talent, werk en scholing. Dit maakt dat medewerkers bijvoorbeeld makkelijk ingezet kunnen worden op opdrachten bij een van de aangesloten partnerorganisaties en vice versa.

Verbinding en ontmoeting

We zoeken op veel verschillende manieren de verbinding met elkaar en delen open en transparant informatie met elkaar. Dat doen we bijvoorbeeld met een sociaal intranet maar ook door ontmoetingen te faciliteren. Soms kleinschalig zoals de 2-3 maandelijkse lunches van mij als bestuurder met een kleine groep medewerkers. In een ontspannen sfeer bespreken we thema’s die spelen in teams of bij individuele medewerkers. Daarnaast organiseren we bijvoorbeeld ook een sportdag, nemen samen met cliënten deel aan de Ten Miles en vieren we samen sinterklaas en kerst.

Wat maakt jou als bestuurder trots op de medewerkers van RIBW Brabant?

Onze medewerkers bezitten een enorme passie en drive om de beste ondersteuning te willen bieden aan de client. Door de krapte op de arbeidsmarkt, gecombineerd met het veranderingsproces, is de werkdruk het afgelopen jaar hoog geweest. En natuurlijk wordt er dan gemopperd, maar overall leeft het gevoel van ‘samen de schouders eronder en er vol voor gaan!’. Er zijn altijd medewerkers die hun vinger opsteken of nek uitsteken om iets voor elkaar te krijgen. Ze willen meedoen en -denken in innovaties, projecten en werkgroepen. Dat vind ik mooi om te ervaren en maakt mij trots!

Wat betekent werken voor RIBW Brabant voor jou?

Ik vind het fantastisch om te werken in een organisatie met maatschappelijke relevantie. Een organisatie met dienstverlening die ertoe doet en waarmee wij het verschil kunnen maken voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Daar zit voor mij een persoonlijke drijfveer. Ik krijg veel energie van werken op inhoud: samen met anderen werken aan de uitdagingen waar wij voor staan. Dat gaat om uitdagingen zoals het continue verbeteren van de zorg en bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven in het sociale domein. Maar het gaat ook over goed werkgeverschap en het belang van het boeien en binden van mensen. En ook over een lerende en open organisatie willen zijn, die mensen ziet en ruimte biedt aan vakmanschap, talenten, lef en innovatie. Om RIBW een plek te laten zijn waar mensen verantwoordelijkheid voelen en nemen, en ervan overtuigd zijn dat samen sterker is. Niet alleen intern, maar ook extern. Daar kom ik ’s morgens heel graag mijn bed voor uit!”

In de video ‘Kansrijke werkgever‘ vertellen medewerkers waarom zij werken bij RIBW Brabant.